İşletme

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Tam Zamanlı Akademik Kadro

Erhan Erkut, Dr.
Profesör
Rektör Yardımcısı
İşletme Bölüm Başkanı


Erhan Erkut, lisans derecesini 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden, doktorasını ise 1986’da Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders veren Prof. Erkut bu dönemde “INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı, ve 50’den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı.  Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu, ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

2005’de Türkiye’ye dönen Prof. Erkut, 2005-07 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, 2008-13 arasında Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 2014′den bu yana ise MEF Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu.  İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kariyer Planlama Derneği, ve Bilim Kahramanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Erkut, son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Tesis Yer Seçimi, Veri Analizi, Karar Destek Sistemleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sezgisel Algoritmalar
Doktora: University of Florida, Endüstri Mühendisliği, 1986
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1980
Kişisel websitesi için tıklayınız.

e-posta: erkute@mef.edu.tr


Semen Son Turan, Doç. Dr.

Doç. Dr. Semen Son Turan lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden (1998), yüksek lisans derecesini Pennsylvania State Üniversitesi (Penn State) ABD (2000) ve doktorasını Yaşar Üniversitesi’nden (2014) almıştır. Amerika’da muhasebe alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Ford Otosan, Rehau, İş Portföy Yönetimi, Ashmore Portföy Yönetimi, Varlık Yatırım Ortaklığı şirketlerinde genel müdürlüğe kadar iç denetçi, yatırım danışmanı, risk ve kontrol bölümü müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Daha sonra kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.

Yaklaşık yirmi yıldan beri Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çeşitli kurum ve üniversitelerde finans ve muhasebe dersleri ve eğitimleri vermektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na sahiptir. Çalışmaları çeşitli uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yer almaktadır.
 
MEF Üniversitesi’ne 2014 yılında yardımcı doçent olarak katılmıştır. 2017 yılında YÖK’ten finans alanında “Doçent” unvanını almıştır. Halen MEF Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
 
Araştırma konuları arasında davranışsal finans, yüksek öğretim finansmanı ve sürdürülebilir finans yer almaktadır.

Doktora: Yaşar Üniversitesi, İşletme (finans ve muhasebe), 2014
Yüksek Lisans: Pennsylvania State Üniversitesi, İşletme (finans ve muhasebe), 2000
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1998

CV
e-posta: sons@mef.edu.tr


Hande Karadağ, Dr.
Doktor Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
MBA Program Koordinatörü
Meslek Yüksek Okulu Müdürü


Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde yazdığı “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabı Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.
 
MEF Üniversitesi İİSF İşletme Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Karadağ, Ekim 2017’den bu yana MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Ağustos 2015’ten bu yana da Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun da Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Dr. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Dr. Karadağ’ın kitabının yanısıra ulusal ve uluslararası dergilerde KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Uzmanlık Alanları: Girişimsel Yönetim, Stratejik Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Stratejik Yönetim, 2014
Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008
Lisans: Marmara Üniversitesi İşletme (İng.), 1994

CV
e-posta: karadagh@mef.edu.tr 


Petek Tosun, Dr.
Doktor Öğretim Üyesi

Petek Tosun, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuştur. Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Akbank, Gedik Yatırım ve Odeabank genel müdürlük bireysel pazarlama bölümlerinde ürün ve ürün geliştirme yöneticisi, segment yöneticisi ve pazarlama müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2011-2013 tarihleri arasında MBA yapmış, ve iş hayatına 2016 yılında son vererek doktora çalışmalarına başlamıştır. İşletme (Pazarlama) alanındaki doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2018’de tamamlamıştır.  

2015-2018 periyodunda misafir öğretim görevlisi olarak üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ders vermiş olup, Şubat 2019 tarihi itibarıyla MEF Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi olarak katılmıştır. 

Araştırma konuları tüketici davranışı, finansal hizmet pazarlaması, marka yönetimi, sürdürülebilirlik ve tüketim, tüketici şikayet davranışı ve hizmet kalitesi başlıklarını içermektedir. 

Doktora: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme (Pazarlama), 2018
Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme (MBA), 2013
Lisans: Bilkent Üniversitesi, İktisat, 2000

CV
e-posta: tosunp@mef.edu.tr 


Büşra Ayan
Araştırma Görevlisi


Büşra Ayan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme(İng.) Bölümü’nden 2015 yılında aldı. Lisans eğitimi sırasında Hogeschool van Amsterdam'da (Amsterdam University of Applied Sciences) bir dönem boyunca Erasmus değişim programı öğrencisi olarak bulundu. 2015 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisansını 2018 itibari ile tamamladı. 2017 yılında MEF Üniversitesi İşletme Bölümü kadrosuna dahil olmuştur.
Araştırma alanları: sosyal medya madenciliği, veri madenciliği.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler (Devam ediyor)
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2018
Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme(İng.), 2015

e-posta: ayanbu@mef.edu.tr


Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Murat Yalnızoğlu
Öğretim Görevlisi


1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başladı. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başladı. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Arge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetti.
2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlendi. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

e-posta: yalnizoglum@mef.edu.tr

Burak Kuzucu, Dr.
Öğretim Görevlisi


Dr. Burak Kuzucu, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında derece ile mezun olduktan sonra; iş hayatındaki kariyerine Netaş’ta yazılım geliştirme ve ürün yönetimi biriminde başlangıç yapmış, akademik kariyerine ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde, kariyer yolculuğunda önemli bir dönüşüm yaparak; devam etmekte olduğu Netaş’ta satış yöneticiliği görevine geçiş yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktora programına başlangıç yapmış, doktorasını 2016'da tamamlamışıtr.
Netaş’ta satış yönetimi ve iş geliştirme alanlarında başarılı şekilde geçirdiği üç senenin ardından, 2014 yılında Oracle Türkiye’de göreve başlamıştır. Oracle içerisinde satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak geçirdiği son dört yıl boyunca, birçok farklı sektörden işletme ile yakın şekilde çalışmış, geniş bir ürün portföyünün sorumluluğunu taşımış ve teknolojik trendleri çok yakinen takip etmiştir. Son dönemde ise, mevcut görevine ilave olarak, birçok girişim merkezi ile yakın şekilde çalışarak ve startup’lara mentorluk desteği vererek, ekosistemin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Blockchain ve Yapay Zeka gibi devrimsel potansiyele sahip olan teknolojilere ve yeni ekonomik düzen içerisinde ekosistemin gücüne fazlasıyla inanmakta, bu alanlarda kolektif çalışmaların içerisinde yer almaktadır.
Araştırma Alanları, dijital dönüşüm, platform iş modeli, ekosistem yönetimi, çevik organizasyon, kapsayıcı inovasyon ve yalın girişimciliktir.

CV
e-posta: burak.kuzucu@oracle.com, kuzucub@mef.edu.tr

Metin Yılmaz, Dr.
Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra iş hayatına İş Bankası Teftiş Kurulunda başlayan Metin Yılmaz Türk finans sektöründe yaklaşık 30 yıl süreyle görev yaptı. Bu dönemde, T. İş Bankası’nın yanısıra İş Yatırım Menkul Değerler ve İş Girişim Sermayesi şirketlerinde de yönetici olarak çalıştı. Sermaye piyasaları, girişim sermayesi, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlar ile banka iştirak portföy yönetimi alanlarında görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı halka arzlar, özelleştirme danışmanlığı, şirket kuruluşları, finansal yönetim, şirket birleşme ve devralmaları ile pay devirleri projelerinde çalıştı. Mali, sınai ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve aralarında Avea, Şişe Cam, İş Portföy, Gemport, İDÇ ve Softtech’in de yeraldığı çok sayıda şirketin yönetim kurulunda görev almış olup halen ABD Atlanta’da kurulu bir start up olan Koridor Inc. Yönetim kurulu üyesidir.​

Doktora: Kadir Has Üniversitesi, Finans ve Bankacılık, 2010
Yüksek Lisans: Newcastle upon Tyne Üniversitesi-İngiltere, Uluslararası Finansman, 1994 (Chevening bursu ile)
Lisans: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, 1986

Uzmanlık alanları: Türk Banka Sistemi, girişimcilik ve finansman yöntemleri, sermaye şirketlerinde kurumsal yönetim uygulamaları, şirket birleşme ve devralmaları.

CV
e-posta: yilmazme@mef.edu.tr

Burcu Özsevinç
Öğretim Görevlisi


Burcu Özsevinç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’nin lider hukuk firmalarında 12 yıl çalıştıktan sonra Türkiye, EMEA ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren bir holdingin Hukuk ve Uyum Direktörü pozisyonunu üstlenmiştir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamlayan Burcu Özsevinç şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, girişimcilik ve yatırım alma süreçleri ile melek yatırımlar konusunda tecrübe sahibidir; ve halihazırda MetLife Türkiye Hukuk Müdürü görevini yürütmektedir.
2012 yılından bu güne çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarımda ticaret hukuku ve girişim hukuku üzerine ders veren Burcu Özsevinç, girişimcilik ile ilgili çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır. Burcu Özsevinç, aynı zamanda şirketlere ve üst düzey yöneticilere hukuki destek ve rehberlik sağlamakta olup; zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri konularında da eğitimler vermektedir.   

e-posta: ozsevincb@mef.edu.tr

Murat Doğu, Dr.
Öğretim Görevlisi

1967 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Şubat 1995’de Uzman, 2003 yılında da Baş Uzman oldu. 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Başkanlığını yaptı. Söz konusu Çalışma Grubu 2003 yılı Temmuz ayında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni yayımladı. Mayıs 2004’te özel sektöre geçen Murat DOĞU, halen bir Holding Şirketi’nde Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe’den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısıolarak görev yapmakta ve aynı zamanda bazı Grup Şirketleri’nde de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Çeşitli halka açık, SPK’ya ve BDDK’ya tabi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği tecrübesi mevcuttur.      
Murat DOĞU, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank düzenlemeleri dahil olmak üzere başta Sermaye Piyasası Mevzuatı, kurumsal finansman ve kurumsal yönetim olmak üzere; sermaye piyasası araçları, bunların ihraç ve halka arz prosedürleri, birleşme, bölünme, şirket ele geçirmeleri, çağrı, “due dilligence”, değerleme, mali analiz, finansal raporlama, yönetim raporlaması, bütçe ve muhasebe alanlarında uzmanlaşma sağladı. Son dönemde önemli şirket alım ve satımlarında, finansman bonosu ihraçları, bölünme vb. işlemlerde aktif görev aldı.  
1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden işletme dalında yüksek lisans derecesine; 1997 yılında da Warwick Business School’dan MBA derecesine hak kazanan Murat DOĞU, 2008 yılında da Hacettepe Üniversitesi’nde işletme doktorası çalışmalarını tamamlayarak “Doktor” unvanını aldı. Sermaye Piyasası Lisansları bulunan Murat DOĞU, aynı zamanda, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı’na sahiptir.    

e-posta: mdogu@doganholding.com.tr, dogum@mef.edu.tr


Ebru Nalbantoğlu
Öğretim Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Nalbantoğlu, 1996 yılında Koçbank’ta Management Trainee olarak profesyonel iş hayatına adım attı. Management Trainee programını başarı ile tamamladıktan sonra Ankara’ya geri döndü. 1997 - 2002 yılları arasında Koçbank’ta Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi olarak görev yapan Nalbantoğlu, 2002 - 2004 yılları arasında ise Ankara Ticari Bankacılık Bölge Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 
2004 yılında, Avrupa’nın en büyük bankacılık gruplarından ve Koçbank’ın hissedarlarından UniCredit S.P.A.’nın New Europe Master Programı kapsamında, ‘Yeni Avrupa Ülkelerinde Bankacılık ve Girişimcilik’ üzerine Master eğitimi aldı.  Unicredit S.P.A. New Europe Corporate Desk’te görev alan ve ardından 2006 döneminde Türkiye’nin en büyük banka birleşmesi olan Koçbank-Yapı Kredi entegrasyonunda proje yöneticisi olarak sorumluluk alan Nalbantoğlu, bu süreçte entegrasyon kapsamında birçok önemli projeyi yönetti. 2006-2007 yıllarında yeni Yapı Kredi’de entegrasyon ofisinin devamı olan, Talep Yönetimi Departmanında Proje Müdürü olarak Yapı Kredi’nin yıllık master planlarının hazırlanmasında görev aldı. Bu süreçte Ticari ve Kurumsal Bankacılık, Risk Yönetimi ve Kredi Yönetimi birimleri ile Bilgi Teknolojileri bölümü arasında birçok projenin koordinasyonunu üstlendi.
2007 yılında atandığı Yeni Şubeler Satış Grubu, Pazarlama ve Satış Bölüm Başkanlığı görevinde 2 yıl boyunca Yapı Kredi’nin hızlı şubeleşme planları çerçevesinde yeni şubelerin Pazarlama ve Satış faaliyetlerinden sorumlu olarak görevine devam etti.  2009 - 2012 yılları arasında ise Eurobank Tekfen’de Perakende Bankacılık Pazarlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak çalışan Nalbantoğlu, bu süreçte bankada Perakende Bankacılık işkolunun kurulması kapsamında birçok önemli projeleri yönetti. (Küçük İşletme Bankacılığı, Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları, Sigorta ve Emeklilik, Yatırım Ürünleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Ürün Geliştirme, Eğitim, Yeni Şube Açılışları) Eylül 2016’dan bu yana MEF Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık MYO ve İşletme Fakültesinde yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Nalbantoğlu, Satış ve İkna Becerileri, İletişim ve Sunum Becerileri, Duygusal ve Sosyal Zeka, Stres Yönetimi, Takım Çalışması üzerine ders vermektedir. 

CV
e-posta: nalbantoglueb@mef.edu.tr


unknown.png

Baler Eskibatman
Öğretim Görevlisi

Baler Eskibatman 25 yılı aşkın kariyerinde iki alanda uzmanlaşmıştır: Proje Yönetimi ve İş Süreçleri Tasarımı. Bir proje yöneticisi olarak becerileri arasında etkin proje yönetimi, proje planları oluşturma, projeler için uygun metotların seçimi ve adaptasyonu, firmaların proje yönetim olgunluk seviyelerinin tespiti ve proje/program/portföylerin firma amaç ve stratejilerine göre düzenlenmesi yer alır. Proje yönetim standartları, metotları, yaklaşımları ve yazılımları konularında; ayrıca yazılım projeleri, sosyal projelerin planlanması ve yönetimi, proje yönetim ofisleri oluşturma ve yönetme konularında da önemli birikime sahiptir.
Bir süreç tasarımcısı olarak mevcut durumun mülakatlar aracılığıyla analiz edilmesi ve veri akış şemalarına (AS-IS) dökülmesi; istenilen durumun müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve veri akış şemalarıyla modellenmesi (TO-BE) konularında uzmanlaşmıştır. Organizasyonun prosedür, form, toplantı ve rapor ihtiyaçları bu şemalardan tespit edebilir. Bu bilgiler daha sonra her ölçekteki yeniden yapılanma projesine, sürekli iyileştirme çalışmalarına veya yazılım projelerine girdi olabilecek niteliktedir. Baler Eskibatman, Danışman ve Eğitimci olarak çalışmaktadır. Süreç tasarımı ve proje yönetimi ile ilgili çok sayıda sertifikaya sahiptir.

CV
e-posta:eskibatman@bmc-global.com,eskibatmanb@mef.edu.tr


Meltem Kayhan, Dr.
Öğretim Görevlisi


Dr. Meltem Kayhan İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra A.B.D ‘de Clemson Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunmuştur. Clemson’da 1991-1993 arasında öğretim görevlisi olarak ta görev almıştır. Bu dönemde stratejik iş ve sistem simülasyonu projelerinde yer almış, Türkiye’ye dönüş sonrası bu alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Migros’taAr-Ge- Stratejik Planlama ve İş Geliştirme departmanlarını kurmuş ve 14 sene farklı iş birimlerinin de eklenmesi yönetmiştir. Kurum ve holding bünyesinde 30’u aşkın öncü projeye lider ve sponsor olmuştur. Süreç mimarisi, dijital dönüşüm, iş zekası, yeni iş-ürün, CRM başta olmak üzere geniş yelpazede Avrupa Birliği, kamu ve üniversite ortak projelerini yürütmüştür. Marka ve çalışan vefa programları, operasyon ve performans geliştirme yoğun geçen 15 yılın ardından kendi danışmanlık şirketini kurmuştur. 
2011 yılından itibaren ekibi ile farklı sektör ve  markalara kurumsal yapılanma, organizasyon ve sistem modelleme, yeni iş, marka ve kanal geliştirme konusunda çalışmakta şirketlere sürdürülebilir iş modelleri ve yönetim süreçlerini tasarlayan  geniş bir yelpazede çözüm danışmanlığı sağlamaktadır. Kariyeri esnasında yerli ve yabancı bir çok üniversitede ders vermiş, 2012 senesinde akademik çalışmalarına geri dönerek Beykent Üniversitesine katılmıştır. Tüketici davranışı, kuşakların satın alma tercihleri, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi öncelikli ilgi alanlarında çok sayıda araştırma tez ve proje danışmanlığı yapmış, kitap çalışmasında yer almıştır. Dr. Meltem Kayhan 2013 yılından bu yana bir üniversite-sanayi işbirliği olan KUMPEM Koç Üniversitesi Perakende Araştırmaları Forumunun direktörü olarak da çalışmaktadır.

CV
e-posta: meltemtkayhan@gmail.com, kayhanme@mef.edu.tr

Yavuz Çingitaş
Öğretim Görevlisi


Lisans eğitimini "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri" alanında bölüm birincisi olarak tamamlayan Yavuz Çingitaş, yüksek lisans öğrenimini de "İşletme ve Teknoloji Yönetimi" bölümünde tamamladı. İş yaşamına, 2007 yılında Borusan Otomotiv BMW Pazarlama’da başladı. Basın ilişkileri, çizgi üstü ve çizgi altı iletişim, sürüş aktiviteleri ve ayrıca Borusan Otomotiv Motorsportgibi projelerden sorumlu olarak çalıştı. 2009 - 2011 yılları arasında Lassa Marka Yönetiminden sorumlu olarak Brisa’ya transfer oldu. Markanın strateji ve kampanyalarının sorumluluğu yanında Lassa ve Bridgestone markalarının tüm dijital faaliyetlerinden sorumluydu.
Hayata geçirdiği dijital projeler ile geçtiğimiz yıllarda “ The Communicator Awards” , “The Web Marketing Association” ve “Altın Örümcek” gibi ödüller kazanmıştır.
2011-2015 yılları arasında özellikle İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik konularında çalışmıştır. Bu konuda Sabancı Holding (55.000 kişi) içinde çalışan/çalışmış ilk ve tek kişi olma ünvanını taşımaktadır.Hayata geçirdiği 4 kurumsal girişimcilik projesinden (www.lastik.com.trwww.tripin.com.tricat.brisa.com.trbip.brisa.com.tr) ve verdiği sayısız eğitimden sonra 2015 Aralık ayından beri hayatına girişimci olarak kendi şirketleri ile devam etmektedir. GOOINN’de dahil olmak üzere 4 girişimin (ALLE Hamile, TripMov ve Girişimciye Dönüş) kurucusudur.
2014 yılında, İSO İnovasyon Stratejik Planlama, İnovalig İnovasyon Liderleri Kaynak kategorisinde üçüncülük, Avrupa İş Ödülleri inovasyon dalında Ülke Şampiyonu, 2015 yılında ise İnovalig İnovasyon Liderleri Strateji kategorisinde ikincilik ödüllerine layık görülmüştür.
Science Direct’te yayınlanan “Büyük şirketler inovasyon ve kurumsal girişimciliği nasıl kurar ve sürdürülebilir kılar?”konulu 7 adımlık metodolojinin ve ilgili makalenin sahibidir. İstanbul Teknik, Boğaziçi, Marmara ve İstanbul Üniversitesi gibi birçok üniversitede ve İTÜ GİNOVA’da girişimcilik ve inovasyon odaklı derslerde eğitmen olarak yer almaktadır.

Koray Kocabaş
Öğretim Görevlisi


Kariyerine Fujitsu Siemens Computer firmasında MIS Mühendisi olarak başlayan Koray Kocabaş Yıldız Teknik Üniversitesi Istatistik bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi MBA programını derece ile bitirmekle birlikte özel sektörde sırasıyla Fujitsu, Mavi, Project House ve Yemeksepeti firmalarında iş zekası departmanlarında çalışmıştır.
Halen Hürriyet'te Veri Analizi ve İş Zekası Departmanında Grup Müdürü olarak görev yapmasının yanı sıra 2013 yılından bu yana Bahçeşehir ve MEF Üniversitesi bünyesinde İş Zekası ve Büyük Veri dersleri vermiştir.
Son 4 senedir Microsoft tarafından verilmekte olan veri alanında MVP ödülüne layık görülmektedir.

CV
e-posta: kocabask@mef.edu.tr

Irmak Bakioğlu, Dr.
Öğretim Görevlisi


Irmak Bakioğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi – İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun olduktan sonra yine 2000 senesinde kariyerine Belçika menşeili Puratos’ta,  Finans departmanına bağlı olarak İthalat-İhracat uzmanı olarak başlamıştır. Bu pozisyonu süresince her türlü ithalat, ihracat aktivitelerinden ve stok rotasyonu yönetiminden sorumlu olup, MRP sistemini geliştirip uygulamaya geçirmiştir. 
2004 senesinde kariyer alanında değişiklik yaparak İngiltere menşeili Global Business Reports firmasında Mali ve İdari İşler Müdürü pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. Ardından yine Global Business firmasında Proje Koordinatörü olarak, yaklaşık 25 uluslararası çalışanla birlikte lider uluslararası sektörel dergilerde yayınlanmak üzere çeşitli sektörlerin araştırılması ve raporların hazırlanmasında görev almıştır. Daha sonra aynı firmada Uluslararası Fuar-Kongre ve Organizasyonların Satış-Pazarlama Müdürü pozisyonunda görev alarak bu iş alanının şirket bünyesine katılmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. Global Business Reports’ta çalıştığı sürede eş zamanlı olarak Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programına başlamış ve MBA derecesini 2010 senesinde almıştır. 2012 senesinde global pazarlara açılmak üzere önce Türkiye pazarına giren, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Hong Kong menşeili Newton Technology firmasında ‘Büyük Müşteriler Müdürü’ pozisyonunda görev almış ve eş zamanlı olarak da Yeditepe Üniversitesi’nde pazarlama alanında doktora programına başlamıştır.

Doktora: Yeditepe Üniversitesi , Pazarlama, 2018
Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi , İşletme Yönetimi, 2010
Lisans: İstanbul Üniversitesi  İşletme Fakültesi, İşletme, 2000

CV

e-posta: bakioglui@mef.edu.tr

Burak Uluocak, Dr.
Öğretim Görevlisi

Burak Uluocak lisans derecesini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İşletme yüksek lisansını 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında gene Yeditepe Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” doktora programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu sırada hazırladığı, “Proje Başarı Algısı ve Proje Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: Türkiye Bilgi Teknolojileri Sektörü Vaka Çalışması”, bilgi teknolojileri proje yönetimi alanında hazırlanan en geniş kapsamlı tez çalışmalarından biri olmuştur. 
 
Burak Uluocak’ın akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel iş hayatında da yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Koçbank, Yapı Kredi ve Finansbank (Ibtech) gibi çeşitli bankaların bilgi teknolojileri bölümlerinde iş analisti, sistem analisti, proje lideri, proje yöneticisi, program ve portföy yöneticisi olarak önemli teknoloji projelerinin hayata geçmesinde rol oynamış; teknoloji mimari, bilgi sistemleri bütçe, tedarik, lisanslama, süreç yazılımı geliştirme gibi birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Türkiye Finans’da, “Kurumsal Proje Yönetimi ve Gelişim Müdürü” unvanı ile Proje Yönetim Ofisi, Çevik Uzmanlık Merkezi, Siber Güvenlik, İş Sürekliliği, Bilgi Sistemleri Süreç ve Performans Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak, görev yapmaktadır. Ayrıca, proje yönetimi, yalın / çevik ürün geliştirme ve oyunlaştırma alanlarında uluslararası geçerliliği bulunan uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.
 
“Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetim Ofisi İşleyişi”, “Büyük Çaplı Çevik Dönüşüm”, “Bilgi Sistemleri Stratejileri ve Dönüşüm Program Yönetimi” alanlarında önemli başarıları bulunan Burak Uluocak, ilgili birçok ulusal ve uluslararası konferansa tecrübelerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak katılmaktadır. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan “Dijital Çağda Proje Başarı Faktörleri” adlı kitabı bulunmaktadır. ​

CV
e-posta: uluocak.burak@gmail.com

Berk Orbay, Dr.
Öğretim Görevlisi


Berk Orbay lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. Aynı bölümün Yöneylem Araştırması yüksek lisans programından 2011 yılında mezun oldu. Doktorasını 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde finansal opsiyonların fiyatlamasında model seçimleri üzerine tamamladı. Profesyonel hayatında kamu (TBMM),  startup (Parlakbirgelecek.com) ve araştırma (Boğaziçi Üniversitesi) alanlarında tecrübesi bulunmaktadır. MEF'ten önce Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversitelerinde çeşitli dersler vermiştir. 2017 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Algopoly'de çalışmaktadır.

CV
e-posta: berkorbay@gmail.com, orbayb@mef.edu.tr

Ayça Atalay
Öğretim Görevlisi


Ayça Atalay 1995 yılında ODTU İşletme bölümünü şeref derecesi ile bitirmiş olup, meslek hayatına “Big Four” denetim şirketlerinden biri olan Deloitte LLC. de denetmen olarak iş hayatına başlamıştır. 1997 yılında sermaye piyasalarının öncü şirketlerinden biri olan Ata Yatırım’da, Yatırım Bankacılığı bölümünde en son Direktör görevinde bulunmuştur. Halen kendi danışmanlık şirketi ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere kurumsallaşma, yeniden yapılanma, stratejik yön çizme ve yatırım finansmanı sağlama gibi konularda danışmanlık vermektedir. 

Sermaye piyasalarında yaklaşık 18 yıllık deneyimi olan Ayça Atalay 60’dan fazla halka arz çalışmasına katılmış, tahvil ihraçları gerçekleştirmiş ve çok çeşitli sektörlerde birçok Şirket Birleşme ve Devralma işleminde alıcı veya satıcı tarafta danışmanlık vermiştir. 
Verdiği danışmanlıkların arasında arasında; 

  • Netlog Lojistik’in 100 MTL’lik tahvil ihracında verilen danışmanlık; 
  • Akfen Altyapı Holding’in TASK projesi kapsamında EBRD’den elde etmiş oldukları finansmanı çerçevesinde verilen danışmanlık; 
  • TAB Gıda ve eko sistem şirketlerinin stratejik planlama ve değerleme çalışmaları ve bu çerçevede azınlık paylarının Cartesian Capital’a satışı sırasında verilen danışmanlık; 
  • Banvit hissedarlarına ait azınlık hisselerinin Abaar Capital’e satışında verilen danışmanlık; 
  • Erdemir özelleştirmesi sırasında Arcelor’a verilen alıcı tarafta danışmanlık; 
  • SEKA özelleştirmesi sırasında Özelleştirme İdaresine verilen danışmanlık gibi projeler sayılabilir. 

İleri düzeyde İngilizce bilen Ayça Atalay, SPK Seviye III Lisansına sahip olup, Bahçeşehir Üniveristesinden yüksek lisans derecesini (2019) almaktadır.

CV
e-posta: aycaatalay@gmail.com, atalaya@mef.edu.tr


Önder Bakal
Öğretim Görevlisi


Bakal, lisans öğrenimini işletme odağında Dijital Pazarlama,E-Ticaret gibi alt alanlarda araştırma ve uygulamalar yaparak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında University College Leuven-Limburg 'da (Katholieke Hogeschool Limburg) "Business Innovation" adlı Erasmus değişim programı öğrencisi olarak bulundu. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı mezunu olup Yüksek Lisans öğrenimini ise Üsküdar Üniversitesinde Nöropazarlama üzerine bilimsel tez çalışmalarını sürdürmektedir. 
E-Ticaret, Dijital Pazarlama, Dijital Dönüşüm gibi konularda yerel ve global firmalarda yoğun iş tecrübesine sahiptir. CDO Türkiye üyeleri arasında yer alan Bakal, halihazırda İTÜ Çekirdek, Sabancı Üniversitesi-SUCOOL, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kuluçka merkezlerinde mentorluk yapmaktadır. 
Uzmanlık Alanları: E-Ticaret, Dijital Pazarlama, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik

e-posta: onderbakal@gmail.com, bakalo@mef.edu.tr

Öznur Akman
Öğretim Görevlisi


Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’ nden derece ile mezun olduktan sonra uluslararası bir kurumda çalışmaya başlamıştır. İmalat sanayisinde yer alan kurumun İstanbul ve Adana bölgelerinde Muhasebe – Finans Yöneticisi pozisyonun da onaltı sene görev almıştır.  Bu dönemde maliyet hesaplama yöntemlerinin oluşturulması,  uluslararası muhasebe standartlarının entegrasyonu ve iç denetim başta olmak üzere birçok yenilikleri kurum bünyesinde faaliyete geçirmiştir.
Uzun yıllar özel sektörde edindiği tecrübeler sonrasında akademik yenilikleri takip etmek amacıyla Fordham University’ de Executive MBA ve Kadir Has Üniversitesi’ nde İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış. Beykent Üniversite’ sinde İşletme Yönetimi’ nde Doktora çalışmalarına devam etmektedir.    
2015 ve 2018 yılları arasında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' nde proje yöneticisi olarak "Coming Home: Reverse Migration of Entrepreneurs and Academics in India and Turkey in Light of the Chinese Experience" başlıklı uluslararası bilimsel projede yer almıştır. Proje "Research Grant Council (RGC) of Hong Kong" tan karşılıksız hibe desteği almıştır.
1999 yılından bu yana SMMM (CPA) ruhsatına sahip olan Akman, çokuluslu kurumlarda Muhasebe, Finans ve Denetim alanlarında iş hayatına devam etmektedir.

CV
e-posta: ozakman@yahoo.com, akmanoz@mef.edu.tr

unknown.jpg

Nihat Tavşan, Dr.
Öğretim Görevlisi

Dr. Nihat Tavşan, son yılları üst düzey yönetici olarak geçen yaklaşık 20 yıllık özel sektör tecrübesi esnasında İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans programını derece ile bitirmiş (akabinde Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Doktora programından derece ile mezun olmuştur.
Özel sektör saha tecrübesini akademik kuramlarla harmanlayarak, bugüne kadar pek çok kurum düzeyi ve iş birimi düzeyi stratejik planının formülasyonunda rol almış ve uygulanmalarında bizzat rol üstlenmiştir. 2017 yılında “Müşteri Deneyimi Yönetimi” dersinin müfredatını oluşturup, dersin ilk defa açılmasına ve verilmesine öncülük etmiştir. “Müşteri Deneyimi Yönetimi” üzerine yazdığı kitap orijinal dili İngilizce olarak Minneapolis’de basılmış, basımının üçüncü haftası itibariyle A.B.D.’de alanında birinci sıraya çıkmıştır. Yine aynı kitap “Bookauthority” tarafından “En iyi yeni müşteri deneyimi yönetimi kitabı” ödülüne layık görülmüştür. Kitabın Türkçe çevirisi sürmekte olup 2018 güz döneminde Türkiye’de basılması planlanmaktadır.
Dr. Tavşan, pazarlama alanına yönelik araştırmalar yürütmekte, ileri düzey kantitatif ve kalitatif metotlar, modeller ve uygulanabilir derin algoritmalar geliştirmektedir.
Araştırma alanları: Tüketici Davranışı, Müşteri Deneyimi Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Kurumsal Dönüşüm ve Veri Bilimidir. Bugüne kadar; Müşteri Deneyimi, Müşteri Elde Tutma, Pazar Segmentasyonu, Marka Sadakati, Müşteri Tatmini, Ürün&Hizmet İnovasyonu ve Organizasyonel Dönüşüm alanlarında önemli miktarda çalışmaya imza atmıştır.

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, İşletme (İng.), Pazarlama Yönetimi, 2017
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme (İng.), Pazarlama Yönetimi, 2011
Lisans: Selçuk Üniversitesi, B.A., 2001​

CV
e-posta: tavsann@mef.edu.tr

unknown.jpg

Banu Berksoy
Öğretim Görevlisi

Banu Berksoy ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini TED Koleji’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine ise Başkent Üniversitesi ve American University ortaklığı ile MBA yüksek lisans programı ile devam etmiştir. Daha sonra Eğitimine Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi Pedogojik Formasyon  Programını eklemiştir. 20 yıl süren kurumsal kariyerinde Verizon Bell Atlantic Corporation, Washington D.C/ New York/Ankara, Vodafone Group, Alarko Holding, Zorlu Holding Gayri menkul Zorlu Center Alışveriş Merkezi, Jones Lang LaSalle  Investment CO bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firmalarda Pazarlama Direktörlüğü yürütmüştür. Kariyerinde reklam veren kurumlar haricinde 5 yıl süren  McCann Erickson World Group, 141 Worldwide IVME Marketing Consultant Group gibi Uluslararası Reklam  ajanslarında görev almıştır. Halen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı  Klinik Psikoloji yüksek lisansı programına devam etmektedir.

CV
e-posta: banuberksoy@yahoo.co.uk, berksoyb@mef.edu.tr

Zeynep Hale Öner, Dr.
Öğretim Görevlisi


Doçent Dr. Zeynep Hale Öner işletme anabilim dalı örgütsel davranış alanında doktora ve uluslararası işletme/insan kaynakları uzmanlık alanında MBA derecesi unvanları vardır. Eğitim verdiği alanlar yönetim/organizasyon, insan kaynakları ve liderliktir. 15 yılı aşan akademik kariyerine Amerika'nın Purdue üniversitesinde başlamış sonra Türkiye, İngiltere ve Fransa'da devam etmiştir. Akademik kariyerini ayrıca endüstri iş tecrübesi ile zenginleştirmiştir. Bayer Türk İlaç ve Tofaş/Fiat şirketlerinde pazarlama bölümlerinde ayrıca Birleşmiş Milletler Sekreterliği, New York'ta ve Kuzey Yorkshire, İngiltere il meclisi insan kaynakları çalışma alanlarında görevlerde bulunmuştur. 4 dil konuşmaktadır.
 

Hakan Avdan, Dr.
Öğretim Görevlisi


Hakan Avdan 20 yılı aşkın süredir finans alanında, yatırım ve sermaye piyasalarında üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları, yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemleri, forex işlemleri, kurumsal finansmandır. New York’ta stockbroker olarak başlayan kariyerine Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarında devam etmiştir. Borsada çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştirmenin yanında, fon yönetimi alanında tecrübe sahibidir. Ayrıca, Avrupa Birliği projelerinde görev almıştır. Kurulduğu yıl olan 2012’den itibaren Invest AZ Yatırım Menkul Değerler şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi, Mart 2018’den beri ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunmaktadır.
Hakan Avdan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitiminin ardından, New York Adelphi Üniversitesi’nden MBA derecesi ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden Doktora derecelerini almıştır. 
Akademik çalışma alanında, farklı üniversitelerde; İşletme Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Sermaye Piyasaları Hukuku, Yatırım Araçları ve Yatırım Stratejileri alanlarında dersler vermektedir.
 

Didem Korkut
Öğretim Görevlisi


Didem Korkut lisans derecesini 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra 2002 yılında British Council and TEV tarafından verilen British Chevening bursunu kazanarak Warwick Üniversitesi’nde Mühendislik İş Yönetimi mastırını tamamladı. 
Didem Korkut 15 yılı aşkın profesyonel iş hayatının ilk yarısında çeşitli coğrafyalarda özellikle hızlı tüketim, telekomünikasyon, perakende ve üretim şirketlerine planlama, süreç optimizasyonu, şirket satınalmaları, satış, pazarlama büyüme stratejisi oluşturma ve program yönetimi konularında danışmanlık yapmıştır. İkinci yarısında ise Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde strateji ve iş geliştirme ve uluslararası pazarlama yöneticiliği görevlerinde değişim, uluslararası büyüme, stratejik planlama, yatırım yönetimi süreçlerinden sorumlu olmuştur.
Didem 2017 yılından bu yana, vizyon ve strateji belirleme, değişim yönetimi, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon alanlarında danışmanlık vermekte olup, aynı zamanda ortağı olduğu Workinlot adlı startup bünyesinde pazarlama ve uluslararası büyüme üzerine çalışmaktadır.

CV
e-posta: korkutd@mef.edu.tr
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x