İşletme

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
 

Erhan Erkut
Profesör (İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili, Rektör Yardımcısı)

Erhan Erkut, lisans derecesini 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden, doktorasını ise 1986’da Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders veren Prof. Erkut bu dönemde “INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı, ve 50’den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı.  Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu, ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

2005’de Türkiye’ye dönen Prof. Erkut, 2005-07 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, 2008-13 arasında Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 2014′den bu yana ise MEF Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu.  İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kariyer Planlama Derneği, ve Bilim Kahramanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Erkut, son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Tesis Yer Seçimi, Veri Analizi, Karar Destek Sistemleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sezgisel Algoritmalar
Doktora: University of Florida, Endüstri Mühendisliği, 1986
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1980
Kişisel websitesi için tıklayınız.


Hande Karadağ
Doktor Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde yazdığı “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabı Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.
 
Dr. Karadağ, Temmuz 2015 tarihinden bu yana MEF Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun da Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Dr. Karadağ’ın kitabının yanısıra ulusal ve uluslararası dergilerde KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Uzmanlık Alanları: Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yönetimi, Girişimcilik Stratejileri ve Finansmanı
Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Stratejik Yönetim, 2014
Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008
Lisans: Marmara Üniversitesi İşletme (İng.), 1994


Levent Güntay
Doktor Öğretim Üyesi (İşletme Bölüm Başkanı)

Levent 2015 yılında MEF Üniversitesi İşletme Bölümüne katıldı. Daha önce Indiana Üniversitesi Kelley İşletme Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı (2003-2009). Sonrasında Amerika’da Federal Mevduat Sigorta Fonu Araştırma Departmanında kıdemli finansal ekonomist olarak çalıştı (2009-2015). Levent'in uzmanlık alanları bankacılık, risk yönetimi, kredi riski, varlık fiyatlandırma ve sabit getirili varlıklardır.

Finans doktora derecesini Maryland Üniversitesi, R.H. Smith İşletme Fakültesi’nden 2003 yılında aldı.  Levent’in Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü’nden lisans ve aynı üniversiteden lisansüstü MBA derecesi vardır. 

Üniversitede Finans, Kurumsal Finansman, Bankacılık Yönetimi ve Uluslararası Finans konularında lisans ve lisansüstü dersler verdi. Ayrıca Bank of Austria ve UniCredit SpA bankalarına risk yönetimi üzerine yönetici eğitimi verdi.

Levent'in araştırma makaleleri Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Intermediation ve Journal of Financial Services Research gibi saygın uluslararası finans dergilerinde yayınlandı. Pek çok üst düzey bankacılık ve finans konferansında makalelerini sundu ve oturum başkanı olarak görev aldı. 

Levent’in araştırma makaleleri İsviçre ve Washington’daki Finans konferanslarında en iyi makale ödülleri almıştır. Ayrıca bankacılığa mesleki katkılarından ötürü Amerika’da çalıştığı Federal Mevduat Sigorta Şirketi tarafından üç kez Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. 

2012-2015 arasında Türk ve Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri Derneği’nde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Bireysel ve kurumsal üyelikler ile konferans düzenlenmesi konularında çalıştı. 2.300 Türk-Amerikan biliminsanını listeleyen bir veritabanı düzenleyerek ilk Türk Bilim Diasporası haritasını oluşturdu.

Uzmanlık Alanları: Bankacılık, Risk Yönetimi, Kredi Riski, Varlık Fiyatlandırma, Sabit Getirili Varlıklar
Doktora: University of Maryland, Robert H. Smith School of Business, Finans, 2003
Yüksek Lisans: Boğaziçi University, İşletme, 1997
Lisans: Boğaziçi University, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,1996

Semen Son Turan
Doktor Öğretim Üyesi

Semen Son Turan lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden (1998), yüksek lisans derecesini Pennsylvania State Üniversitesi (Penn State), Pennsylvania, ABD (2000) ve doktorasını Yaşar Üniversitesi’nden (2014) almıştır. Amerika’da muhasebe alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde finansal muhasebe alanında öğretim görevlisi olarak ders verdikten sonra Türkiye’ye dönerek otomotif, tarım ve beyaz eşya sektörlerinin önde gelen kuruluşlarında uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. Finans sektöründe ise Türk ve yabancı portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarında yatırım danışmanı, iç denetçi, risk ve kontrol bölümü kurucusu ve müdürü ve genel müdür olarak önemli birikimler elde etmiş olup kendi danışmanlık şirketinde aile şirketlerine finans ve yeniden yapılanma alanında danışmanlık yaparak profesyonel hayatını sürdürmüştür. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na sahiptir. Yaklaşık yirmi yıldan beri Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çeşitli kurum ve üniversitelerde finans ve muhasebe dersleri ve eğitimleri vermektedir. MEF Üniversitesi’ne 2014 yılında yardımcı doçent olarak katılmıştır. Araştırma konuları arasında davranışsal finans, sermaye piyasaları, finansal inovasyon ve yüksek öğretim finansmanı bulunmaktadır. Çalışmaları çeşitli uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yer almaktadır.

Doktora: Yaşar Üniversitesi, İşletme (uzmanlık alan: finans ve muhasebe), 2014
Yüksek Lisans: Pennsylvania State Üniversitesi, İşletme (uzmanlık alanı: finans ve muhasebe), 2000
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1998


Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 

Gamze Arman
Doktor Öğretim Üyesi


Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlaşmış olan Gamze Arman 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri esnasında çeşitli çok uluslu şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında çalışmıştır. 2008 yılında, Chicago’da bulunan DePaul University’nin Endüstri/Örgüt Psikolojisi doktora programına burslu olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında doktora tez çalışmasını yürütmek üzere Türkiye’ye dönmüş ve takip eden yıllarda Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı çalışarak ders vermiştir. 2016 yılında doktorasını tamamlamasının ardından MEF Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinin kadrosuna katılmıştır. Kurumsal takımlar, kurumlarda toplumsal cinsiyet, istismarcı yöneticilik ve üretim çalışanları için insan yönetimi alanlarında araştırmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda şirketlere bu ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Doktora: DePaul University, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 2008
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2005
 
Öğretim Görevlileri
 

Anjariitta Rantanen
 
Yüksek Lisans: Columbia Üniversitesi, Hukuk, 1990, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1994
Lisans: Helsinki Üniversitesi, Hukuk, 1988


Nilufer Yapıcı Herrmann 

Nilufer Yapıcı Herrmann 2017 yılında MEF Üniversitesi İşletme Bölümüne katıldı. Daha öncesinde Florida Atlantic Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde doktorasını tamamlarken öğretim görevlisi olarak çalıştı (2008-2014). Sonrasında bir girişimcilik örneği göstererek aile şirketine katkıda bulundu (2015-2017). Nilüfer'in uzmanlık alanları uluslararası strateji, organizasyon teorisi, iş dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve skandal teorisidir.

Uluslararası ticaret ve organizasyon teorisi doktora derecesini Florida Atlantic Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden 2014 yılında aldı.  Nilüfer'in Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden lisans, Rollins College Crummer School of Business’tan da lisansüstü MBA derecesi vardır. 

Üniversitede lisans programı dahilinde strateji, uluslararası ticaret, kültürlerarası ticaret ve uzlaşma, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, uluslararası satınalma ve birleşmeler dersleri verecektir. Çalışmaları çeşitli uluslarası dergilere kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Şu an uluslararası birleşmelerde satınalıcak şirketin ülkesinde problematize edilmesinde skandalın rolü, ve kurumsal sorumsuzluk vakalarında firmaların toplumsal hafızayı aktif yönetme stratejileri üzerine iki proje üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Doktora: Florida Atlantic University (2014)
Yüksek Lisans: Rollins College, Crummer School of Business (2005)
Lisans: Bilkent University (2003)

Araştırma Görevlileri
 

Gerçek Çiçek

Gerçek lisans ve yüksek lisans öğreniminde Ekonomi ve Nörobilim üzerine odaklandı. Altı sene bankacılık sektöründe çalışarak Dış Ticaret, Uluslararası Bankacılık ve Hazine dallarında uzmanlaştı. Kuruluşundan beri MEF Üniversitesi'nde, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak görev aldı. Intro to Business ve kendisi lisans öğrencisi iken en sevdiği ders olan Mikroekonomi derslerini yürütttü.
2014'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladığı ve deneysel iktisat üzerine yoğunlaştığı Ekonomi doktorasını sürdürüyor. 2015'te Medipol Üniversitesi'nde başladığı ikinci yüksek lisansı çerçevesinde Bilişsel Sinirbilim üzerinde araştırmalar yapıyor.
İnsan karar alma sürecini, ekonomi oyunları (Oyun Teorisi) ve karar alma görevleri aracılığıyla, EEG ve fNIRS üzerinden inceliyor.
Yurtiçi ve yurtdışı çokdisiplinli bilimsel etkinliklerde görev alarak, Nörobilim ile Ekonomi bilimleri arası köprü kurulmasında aktif rol alıyor.

E-posta: cicekg@mef.edu.tr

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekonomi (Devam ediyor)
Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, İşletme, 2010,
                           Medipol Üniversitesi, Sinirbilim, 2017
Lisans: Sakarya Üniversitesi, İktisat, 2003

Büşra Ayan

Büşra Ayan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme(İng.) Bölümü’nden 2015 yılında aldı.
Lisans eğitimi sırasında Hogeschool van Amsterdam(Amsterdam University of Applied Sciences)’da bir dönem boyunca Erasmus değişim programı öğrencisi olarak bulundu.
2015 yılında başladığı yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı’nda devam etmektedir.
2017 yılında MEF Üniversitesi İşletme Bölümü kadrosuna dahil olmuştur.
 
E-posta: ayanbu@mef.edu.tr
 
Araştırma Alanları: Büyük veri, Sosyal Medya Madenciliği, Veri Analizi
 
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, Devam ediyor
Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme(İng.), 2015

Sosyal Medya