İşletme

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Tam Zamanlı Akademik Kadro

Erhan Erkut, Dr.
Profesör
Rektör Yardımcısı
İşletme Bölüm Başkanı


Erhan Erkut, lisans derecesini 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden, doktorasını ise 1986’da Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders veren Prof. Erkut bu dönemde “INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı, ve 50’den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı.  Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu, ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

2005’de Türkiye’ye dönen Prof. Erkut, 2005-07 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, 2008-13 arasında Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 2014′den bu yana ise MEF Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu.  İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kariyer Planlama Derneği, ve Bilim Kahramanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Erkut, son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Tesis Yer Seçimi, Veri Analizi, Karar Destek Sistemleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sezgisel Algoritmalar
Doktora: University of Florida, Endüstri Mühendisliği, 1986
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1980
Kişisel websitesi için tıklayınız.

e-posta: erkute@mef.edu.tr


Hande Karadağ, Dr.
Doktor Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Meslek Yüksek Okulu Müdürü


Yrd. Doç. Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde yazdığı “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabı Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.
 
Dr. Karadağ, Temmuz 2015 tarihinden bu yana MEF Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun da Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Dr. Karadağ’ın kitabının yanısıra ulusal ve uluslararası dergilerde KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Uzmanlık Alanları: Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yönetimi, Girişimcilik Stratejileri ve Finansmanı

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Stratejik Yönetim, 2014
Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008
Lisans: Marmara Üniversitesi İşletme (İng.), 1994

CV
e-posta: karadagh@mef.edu.tr 


Semen Son Turan, Dr.
Doktor Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Semen Son Turan lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden (1998), yüksek lisans derecesini Pennsylvania State Üniversitesi (Penn State) ABD (2000) ve doktorasını Yaşar Üniversitesi’nden (2014) almıştır. Amerika’da muhasebe alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Ford Otosan, Rehau, İş Portföy Yönetimi, Ashmore Portföy Yönetimi, Varlık Yatırım Ortaklığı şirketlerinde genel müdürlüğe kadar iç denetçi, yatırım danışmanı, risk ve kontrol bölümü müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Daha sonra kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.

Yaklaşık yirmi yıldan beri Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çeşitli kurum ve üniversitelerde finans ve muhasebe dersleri ve eğitimleri vermektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na sahiptir. Çalışmaları çeşitli uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yer almaktadır.
 
MEF Üniversitesi’ne 2014 yılında yardımcı doçent olarak katılmıştır. 2017 yılında YÖK’ten finans alanında “Doçent” unvanını almıştır. Halen MEF Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
 
Araştırma konuları arasında davranışsal finans, yüksek öğretim finansmanı ve sürdürülebilir finans yer almaktadır.

Doktora: Yaşar Üniversitesi, İşletme (finans ve muhasebe), 2014
Yüksek Lisans: Pennsylvania State Üniversitesi, İşletme (finans ve muhasebe), 2000
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1998

CV
e-posta: sons@mef.edu.tr


James Rowell
Öğretim Görevlisi


James Rowell, 2002-2018 yılları arasında University of Buckhingham’da lisans ve MBA programlarında ders vermiştir.

Uzmanlık alanları tedarik zinciri yönetimi ve operasyon yönetimidir, araştırma alanları ise  KOBİ’lerde küresel gelişmeler, e-ticaretin tedarik zinciri üzerindeki etkileri ve süreç haritalamasının firmaların rekabetçiliği üzerindeki etkileridir.

James Rowell, 1995 yılından bu yana, aralarında Bradford UBMC, BCUC, University of London ve University of Minneapolis/St Paul (USA)’nın da bulunduğu birçok üniversitede misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Kendisi ayrıca işletme araştırmaları ve geliştirme konusunda danışmanlık deneyimine de sahip olup, Capita (UK) grubuna operasyon yönetimi, kalite yönetimi ve pazarlama alanlarında yönetici eğitimleri vermiştir. Danışmanlık yaptığı dönemde müşteri portföyünde  Coca Cola ve Cadbury gibi çok-uluslu firmalar yeralmıştır. 

e-posta: rowellj@mef.edu.tr 


Nilüfer Yapıcı Hermann, Dr.
Uzman


Nilufer Yapıcı Herrmann 2017 yılında MEF Üniversitesi İşletme Bölümüne katıldı. Daha öncesinde Florida Atlantic Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde doktorasını tamamlarken öğretim görevlisi olarak çalıştı (2008-2014). Sonrasında bir girişimcilik örneği göstererek aile şirketine katkıda bulundu (2015-2017).

Nilüfer'in uzmanlık alanları uluslararası strateji, organizasyon teorisi, iş dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve skandal teorisidir. Uluslararası ticaret ve organizasyon teorisi doktora derecesini Florida Atlantic Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden 2014 yılında aldı. Nilüfer'in Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden lisans, Rollins College Crummer School of Business’tan da MBA derecesi vardır.

Üniversitede lisans programı dahilinde strateji, uluslararası ticaret, kültürlerarası ticaret ve uzlaşma, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, uluslararası satınalma ve birleşmeler dersleri verecektir. Çalışmaları çeşitli uluslarası dergilere kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Şu an uluslararası birleşmelerde satınalıcak şirketin ülkesinde problematize edilmesinde skandalın rolü, ve kurumsal sorumsuzluk vakalarında firmaların toplumsal hafızayı aktif yönetme stratejileri üzerine brş ayrı proje üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Doktora: Florida Atlantic University (2014)
Yüksek Lisans: Rollins College, Crummer School of Business (2005)
Lisans: Bilkent Üniveristesi (2003)

CV
e-posta: yapicin@mef.edu.tr

Anjariitta Rantanen
Öğretim Görevlisi

 
Yüksek Lisans: Columbia Üniversitesi, Hukuk, 1990, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1994
Lisans: Helsinki Üniversitesi, Hukuk, 1988


Gerçek Çiçek
Araştırma Görevlisi


Gerçek lisans ve yüksek lisans öğreniminde Ekonomi ve Nörobilim üzerine odaklandı. Altı sene bankacılık sektöründe çalışarak Dış Ticaret, Uluslararası Bankacılık ve Hazine dallarında uzmanlaştı. Kuruluşundan beri MEF Üniversitesi'nde, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak görev aldı. Intro to Business ve kendisi lisans öğrencisi iken en sevdiği ders olan Mikroekonomi derslerini yürütttü.

2014'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladığı ve deneysel iktisat üzerine yoğunlaştığı Ekonomi doktorasını sürdürüyor. 2015'te Medipol Üniversitesi'nde başladığı ikinci yüksek lisansı çerçevesinde Bilişsel Sinirbilim üzerinde araştırmalar yapıyor. İnsan karar alma sürecini, ekonomi oyunları (Oyun Teorisi) ve karar alma görevleri aracılığıyla, fNIRS üzerinden inceliyor. Yurtiçi ve yurtdışı çokdisiplinli bilimsel etkinliklerde görev alarak, Nörobilim ile Ekonomi bilimleri arası köprü kurulmasında aktif rol alıyor.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekonomi (Devam ediyor)
Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, İşletme, 2010,
                           Medipol Üniversitesi, Sinirbilim, 2017
Lisans: Sakarya Üniversitesi, İktisat, 2003

e-posta: cicekg@mef.edu.tr


Büşra Ayan
Araştırma Görevlisi


Büşra Ayan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme(İng.) Bölümü’nden 2015 yılında aldı. Lisans eğitimi sırasında Hogeschool van Amsterdam'da (Amsterdam University of Applied Sciences) bir dönem boyunca Erasmus değişim programı öğrencisi olarak bulundu. 2015 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı’ndaki yüksek lisansını 2018 itibari ile tamamladı.

2017 yılında MEF Üniversitesi İşletme Bölümü kadrosuna dahil olmuştur. Araştırma alanları: büyük veri, sosyal medya madenciliği, veri analizi.

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2018
Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme(İng.), 2015

E-posta: ayanbu@mef.edu.tr


Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Derya Cihan Öksüzoğlu
Öğretim Görevlisi

Derya Cihan Öksüzoğlu; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Lisans derecesi ve LancasterÜniversitesi (İngiltere) İnsan Kaynakları Gelişimi ve Danışmanlık Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Doktora öğrencisidir. 
İnsan Kaynakları, Eğitim & Gelişim ve OrganizasyonelDeğişim & Gelişim konularında, Türkiye ve Dubai’de, ArkasHolding ve Anadolu Grubu gibi kurumsal firmalarda ve danışmanlık firmalarında, yoğun iş tecrübesine sahiptir. 
2016 yılında Derya Cihan Koçluk ve Danışmanlık’ı kurmuştur. Çalışanların ve yöneticilerin daha verimli ve keyifli bir iş yaşamına sahip olmalarını sağlama amacıyla; kurumların İnsan Kaynakları, Eğitim & Gelişim ve OrganizasyonelDeğişim & Gelişim stratejilerini / politikalarını / süreçlerini ve sistemlerini şirket kültürü ve ihtiyaçlarına göre oluşturmakta, uygulayıcıları eğitim, koçluk ve proje yönetimi bakış açısıyla desteklemektedir. 
Çeşitli üniversitelerde iki dönem Entelektüel Sermaye ve Etkili Takım Yönetimi dersi vermiştir. 
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı, ACC unvanlı profesyonel koçtur.  NLP (NeuroLinguisticProgramming), Neo PI-R Kişilik Envanteri, A&DC Değerlendirme Merkezi Yetkili uygulayıcılarındandır.​


Ahmet Aydemir, Dr.
Öğretim Görevlisi


1984, İstanbul doğumlu Ahmet Aydemir, Özel Amerikan Robert Lisesi’nin ardından Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji çift anadal lisans programından mezun olmuştur.
Eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden Aydemir, işletme yüksek lisans (MBA) ve doktora programlarını, doktorasının bir dönemini Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde geçirmek suretiyle tamamlamıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) iletişim eğitmenliği yaptıktan sonra TÜV NORD Türkiye’de insan kaynakları yöneticiliği yapan Aydemir, şu anda MEF Üniversitesi’nde profesyonel gelişim koordinatörü ve işletme / psikoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olarak yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği (TPD), Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve TurkishWIN / BinYaprak dijital ağlarına üye olan Aydemir, odak konuları olan insan kaynakları, örgütsel davranış, kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim, iletişim, duygusal zeka, duygusal bulaşıcılık ve sosyal sorumluluk alanlarında makaleler yazmakta ve muhtelif akademik ve profesyonel kurumlarda eğitimler vermektedir.

CV
e-posta: aydemira@mef.edu.tr


Didem Korkut
Öğretim Görevlisi


Didem Korkut lisans derecesini 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra 2002 yılında British Council and TEV tarafından verilen British Chevening bursunu kazanarak Warwick Üniversitesi’nde Mühendislik İş Yönetimi mastırını tamamladı. 
Didem Korkut 15 yılı aşkın profesyonel iş hayatının ilk yarısında çeşitli coğrafyalarda özellikle hızlı tüketim, telekomünikasyon, perakende ve üretim şirketlerine planlama, süreç optimizasyonu, şirket satınalmaları, satış, pazarlama büyüme stratejisi oluşturma ve program yönetimi konularında danışmanlık yapmıştır. İkinci yarısında ise Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde strateji ve iş geliştirme ve uluslararası pazarlama yöneticiliği görevlerinde değişim, uluslararası büyüme, stratejik planlama, yatırım yönetimi süreçlerinden sorumlu olmuştur.
Didem 2017 yılından bu yana, vizyon ve strateji belirleme, değişim yönetimi, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon alanlarında danışmanlık vermekte olup, aynı zamanda ortağı olduğu Workinlot adlı startup bünyesinde pazarlama ve uluslararası büyüme üzerine çalışmaktadır.

CV
e-posta: korkutd@mef.edu.tr, gultekindidem@yahoo.com

Alper Girgin
Öğretim Görevlisi


1981 doğumlu Alper Girgin, lisans derecesini 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.
Kurumsal hayatta geçirdiği 15 yılda farklı şirket ve departmanlarda görev yapmıştır. Medya, Yazılım ve Hızlı Tüketim sektörlerinde farklı işlerde çalışan Girgin, en son çalışmakta olduğu PepsiCo Türkiye'de Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları departmanlarında farklı görev ve sorumluluklar almıştır. Bu görevleri süresince çok uluslu bir ortamda global stratejilerin uygulanması, lokal anlayışın çok uluslu kültürle entegrasyonu, şirket önceliklerinin günlük işleyişe yansıtılması konusunda önemli tecrübeler elde etmiştir.
Kariyeri boyunca finansal okuryazarlık konularında uzmanlaşan, üstüne pazarlama görevleriyle ticari bakış açısını alan Girgin, son kariyer durağı olan insan kaynaklarında ücret stratejilerinin geliştirilmesine, yetenek yönetimi tecrübesini de ekleyerek, ekibine liderlik etmektedir.
Profesyonel kariyerinin yanında 10 yılı aşkın süredir sosyal sorumluluk projeleri için çalışan Girgin, YGA ve ÖSGD dernekleri ile birçok projede rol almıştır. YGA'nın organize ettiği "Anadolu'ya Beyin Göçü" projesinde 3 ay Anadolu'da gönüllü öğretmenlik tecrübesi elde ederken, son 6 yılda da ÖSGD ile İstanbul'daki çeşitli okullarda "Meslek Lisesi Koçluğu" programının öncü uyguluyacılarındandır.
Son iki yılda MEF Üniversitesinde kendi geliştirdiği, ve PepsiCo'nun desteklediği "Kurumsal Hayata Giriş" adlı programıyla öğrencilerle buluşturmaktadır. Eğitim dışında da aktif olarak sinema ve sanat üzerine blog yazıları bulunmaktadır.

CV
e-posta: alper.girgin@pepsico.com

Koray Kocabaş
Öğretim Görevlisi


CV
e-posta: kocabask@mef.edu.tr, koraykocabas@gmail.com

Burcu Özsevinç
Öğretim Görevlisi


Burcu Özsevinç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’nin lider hukuk firmalarında 12 yıl çalıştıktan sonra Türkiye, EMEA ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren bir holdingin Hukuk ve Uyum Direktörü pozisyonunu üstlenmiştir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamlayan Burcu Özsevinç şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, girişimcilik ve yatırım alma süreçleri ile melek yatırımlar konusunda tecrübe sahibidir; ve halihazırda MetLife Türkiye Hukuk Müdürü görevini yürütmektedir.
2012 yılından bu güne çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarımda ticaret hukuku ve girişim hukuku üzerine ders veren Burcu Özsevinç, girişimcilik ile ilgili çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır. Burcu Özsevinç, aynı zamanda şirketlere ve üst düzey yöneticilere hukuki destek ve rehberlik sağlamakta olup; zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri konularında da eğitimler vermektedir.   

CV
e-posta: ozsevincb@mef.edu.tr, burcuf@gmail.com

Murat Zafer Özbilgi
Öğretim Görevlisi


Murat Özbilgi, 1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tübitak’ta geçen 6 yıllık araştırma mühendisliği sırasında Türkiye’nin ilk akademik ağı olan ULAKNET’in tasarım ve kurulumunda rol aldı. Murat yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden 2000 yılında MBA derecesini aldı. Bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinin başlıca ulusal ve uluslararası özel şirket ve kurumlarında çeşitli pazarlama, satış ve proje yönetim rollerinde bulundu. Intel Bilişim AŞ’nin Türkiye satış ve pazarlama ekibini 4 yıl boyunca yönetti. Yine aynı şirkette Ortadoğu-Türkiye-Afrika bölgesinde rol aldığı yıllarda çeşitli bölgesel bilgisayar ve telefon üreticilerinin markalaşma süreçlerinde rol aldı.
Murat, 2012 yılında kuruluşunda rol aldığı içerik platformu Gezimanya, daha sonradan Türkçe seyahat içeriği alanında pazar lideri oldu. Murat halen Gezimanya’nın ve kardeş şirketi olan dijital pazarlama ajansı Manya Medya’nın yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır. Murat son 7 yıldır içerik pazarlama alanında yalnızca girişimci olarak değil, aynı zamanda danışman, eğitmen ve konuşmacı olarak da çalışmaktadır.

CV
e-posta: ozbilgim@mef.edu.tr, murat@gezimanya.com

Serkan Ceran
Öğretim Görevlisi


Ipsos Pazarlama Bilimi Direktörü olan Serkan Ceran, Şişli Terakki Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi’nde Listening to Customer, Michigan Üniversitesi’nde Model Thinking , Johns Hopkins Universitesi’nde The Data Scientist’s Toolbox ve Virginia Üniversitesi’nde Marketing Analytics sertifika programlarını tamamlamıştır.
Serkan Ceran’ın uzmanlık alanları arasında kestirimsel analitik, non-linear modelleme, marketing mix modelleme, ROI/ROMI ve reklam etkinliğinin ölçülmesi, ve fiyatlama araştırmaları yer almaktadır. Yaklaşık 20 yıldır araştırma sektöründe olan Serkan dönem dönem Arçelik, Turkcell, Digiturk ve Coca-Cola gibi kilit müşterileri yönetmiş 2014 yılı başından beri de Ipsos Pazarlama Bilimi Modelleme ve Fiyatlama bölümünü yönetmektedir. Dönem dönem Araştırmacılar Derneği'nde "Model Düşüncesi" dersleri vermektedir. "Araştırmada Yenilikler" ve "Kristal Elma" gibi etkinliklerde konuşmacı olarak yer almaktadır.

CV
e-posta: ceranse@mef.edu.tr

Utku Tuncay
Öğretim Görevlisi


Utku Tuncay, lisans derecesini 2002 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden, yüksek lisans derecelerini ise sırasıyla Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler ile Özyeğin Üniversitesi Executive MBA bölümlerinden almıştır.
Çalışma hayatının ilk yıllarında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’da Yönetişim ve Dış Politika etüdlerinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Tuncay, ardından Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların önderliğinde yürütülen çeşitli projelerde görev almıştır.
2010 – 2014 yılları arasında küresel yatırım bankası Goldman Sachs’ın tüm dünyada gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı 10,000 Kadın Girişimcilik Programı yönetim ekibinde yer alan Tuncay, Temmuz 2014’te Endeavor Türkiye ekibine Eğitim Programları Müdürü olarak katılmıştır. Endeavor Türkiye’de Haziran 2018’den itibaren İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Tuncay, sırasıyla J.P Morgan Chase Vakfı ve Akbank iş ortaklığında uygulanan CaseCampus Uygulamalı Girişimcilik Programı’nın genel koordinatörlüğünün yanısıra girişimci vaka içerikleri geliştirme, girişimci eğitim küratörlüğü, girişimci yetenek yönetimi ile üniversiteler ve kurumsal firmalarla gerçekleştirilen ortaklıkları yürütmektedir.
Tuncay, MEF Üniversitesi’nde “Girişimcilik ve Vaka Çalışmaları” üzerine ders vermektedir.

CV
e-posta: utkut@endeavor.org.tr

Burak Kuzucu, Dr.
Öğretim Görevlisi


Dr. Burak Kuzucu, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında derece ile mezun olduktan sonra; iş hayatındaki kariyerine Netaş’ta yazılım geliştirme ve ürün yönetimi biriminde başlangıç yapmış, akademik kariyerine ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde, kariyer yolculuğunda önemli bir dönüşüm yaparak; devam etmekte olduğu Netaş’ta satış yöneticiliği görevine geçiş yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktora programına başlangıç yapmış, doktorasını 2016'da tamamlamışıtr.
Netaş’ta satış yönetimi ve iş geliştirme alanlarında başarılı şekilde geçirdiği üç senenin ardından, 2014 yılında Oracle Türkiye’de göreve başlamıştır. Oracle içerisinde satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak geçirdiği son dört yıl boyunca, birçok farklı sektörden işletme ile yakın şekilde çalışmış, geniş bir ürün portföyünün sorumluluğunu taşımış ve teknolojik trendleri çok yakinen takip etmiştir. Son dönemde ise, mevcut görevine ilave olarak, birçok girişim merkezi ile yakın şekilde çalışarak ve startup’lara mentorluk desteği vererek, ekosistemin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Blockchain ve Yapay Zeka gibi devrimsel potansiyele sahip olan teknolojilere ve yeni ekonomik düzen içerisinde ekosistemin gücüne fazlasıyla inanmakta, bu alanlarda kolektif çalışmaların içerisinde yer almaktadır.
Araştırma Alanları, dijital dönüşüm, platform iş modeli, ekosistem yönetimi, çevik organizasyon, kapsayıcı inovasyon ve yalın girişimciliktir.

CV
e-posta: burak.kuzucu@oracle.com

Sosyal Medya