İşletme

Araştırma Alanları

İşletme Bölümü Araştırma Alanları

Tüketici Davraşı
Pazar Araştırma
Kulaktan Kulağa Pazarlama
Viral Pazarlama
Büyük Veri & Sosyal Medya
Davranışsal Finans
Sermaye Piyasaları
Finansal İnovasyon
Yüksek Öğretim Finansmanı

Sosyal Medya