İşletme

Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift Anadal ve Yandal Programları

İşletme bölümü öğrencileri, diğer bölümlerle çift anadal ve yandal yapabilmektedirler. 

Bu konudaki bilgileri aşağıda verilen yönergelerde veya MEF Üniversitesi Yönetmelikler ve Yönergeler sayfasında  bulabilirsiniz.

MEF Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi
MEF Üniversitesi Yandal Yönergesi

Sosyal Medya