Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

İşletme

 
İşletme Programının hedefi 21. Yüzyılda ülkemizde ve dünyada ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasını sağlayabilecek kapasitede yöneticiler ve girişimciler yetiştirmektir.  
Bir işletme mezununun çalışma alanı 3 boyutlu bir uzay olarak düşünülebilir: fonksiyonel alan, sektör ve kurumun yaşı.  
  • İşletmenin temel fonksiyonel alanları finans, pazarlama, operasyon (üretim ve dağıtım) ve yönetim olarak düşünülebilir.  Bir işletme mezunu tüm fonksiyonel alanlardaki temel konulara vakıf olmalı ve en az bir fonksiyonel alanda uzmanlaşmalıdır. 
  • Ülkemiz ekonomisinde öne çıkan sektörler üretim, telekomünikasyon, finansal hizmetler, turizm, sağlık, perakende, lojistik, enerji ve inşaat olarak düşünülebilir.  Bir işletme mezunu bu sektörlerin her birisinde gelecekteki fırsat ve tehditlerden haberdar olmalı ve ilgi duyduğu en az bir sektörde uzmanlaşmalıdır.
  • Bir şirketin ömrü kabaca dört döneme ayrılabilir: kuruluş, hızlı büyüme, sürdürülebilir varoluş ve satılma, küçülme veya kapanış. Her dönemin sorunları ve engelleri birbirinden farklıdır.  Bir işletme mezunu dört dönemin de temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalı ve en az bir dönemdeki uygulamalar üzerinde uzmanlaşmalıdır.
Hedefimiz, bu çok boyutlu uzayda tek bir noktaya sıkışıp kalmamış, iş dünyası uzayının tüm boyutlarından haberdar, kendisine bu uzayda kendi güçlü yönlerine ve hayat hedefleri doğrultusunda bir alt uzay seçmiş mezunlar vermektir. Programımız öğrencilerin kendi eğitimleri kendilerinin şekillendirmesine ve seçecekleri uzmanlık alanlarının yanında ikinci bir yabancı dil ve yan dal seçebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda seçmeli ders içermektedir.   Farklı ilgi alanlarında uzmanlaşacak MEF işletme mezunlarının ortak noktaları ise 21. Yüzyıl ekonomisinin olmazsa olmazları olan şu yetkinlikler olacaktır:
  • Uluslararası piyasaların gerektirdiği seviyede İngilizce 
  • İşini iyi yapabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme 
  • Kendi kendine öğrenebilme yetkinliği
  • Takım çalışması ve iletişim yetkinlikleri
Bunların yanında başarılı olması beklenen bir işletme mezununun mutlaka en az iki ay staj yapmış olması gerektiğine inandığımızdan işletme programımızda staj zorunludur.
 
MEZUN OLDUĞUNDA İŞ OLANAKLARI:
 
İşletme mezunlarının iş olanakları son derece zengindir.  Akla gelebilecek her kurumda yöneticiye ihtiyaç vardır. İşletme mezunu denildiğinde ilk düşünülen (ve işletme mezunları tarafından çoğunlukla hedeflenen) işveren çok uluslu büyük şirketler olmakla birlikte, işletme mezunları her sektörde ve her boyuttaki kurumlara yararlı olabilirler.  Örneğin ülkemizde çok uluslu şirketlerin yanında bankalar ve telekomünikasyon şirketleri son yıllarda çok sayıda işletme mezununu işe almışlardır.
 
Ülkemizde yaygın bir yanılgı işletme mezunlarının büyük ve kurumsallaşmış kurumlarda çalışabileceğidir.  Yukarıda sözü edilen türden “ilk akla gelebilecek” kuruluşların yanında bir işletme mezununun belki de en çok katkıda bulunabileceği (ve en hızlı yükselebileceği) kurumlar ülkemiz ekonomisinin en büyük kısmını oluşturan ve bir yandan üretkenliğini artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya, öte yandan da kurumsallaşmaya çalışan KOBİ’ler ve aile şirketleridir.  
 
Bir işletme mezununun en çok katkıda bulunabileceği başka bir kuruluş ise yeni kurulan şirketlerdir.  Ülkemizde ve dünyada ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmanın ve yeni istihdam sağlamanın tek yolu olan girişimciliğin yeni teknolojileri çok iyi anlayan ve bunları kullanarak katma değer yaratabilen mühendislerin yanında bir fikirden para kazanmanın yollarını bilen işletmecilere de ihtiyacı vardır.
 
Bankacılık, telekomünikasyon ve perakende gibi işletme mezunları için çok bilinen sektörlerin yanısıra ülkemizde hızla gelişen lojistik, enerji , turizm, sağlık, eğitim gibi sektörlerde de işletme mezunlarının gitgide daha fazla rol oynaması kaçınılmazdır.  Ekonomimizde önemli roller oynayan bu sektörlerin yanında, daha az popüler olan medya, sanat, moda, spor, kalkınma, çevre gibi alanların gelişmesi ile işletme mezunu taleplerinin artacağı öngörülmektedir.
 
Özel sektör örnekleri verirken, işletme mezunlarının devlette ve STK’larda görev alabilme potansiyeli de göz ardı edilmemelidir.  Sonuçta devlet ve STK’lar da birer kurumdur ve her kurumda olduğu gibi bu kurumlarda da iyi eğitimli yöneticilere ihtiyaç vardır.
 
Bir tahminde bulunmak gerekirse, mezuniyetlerinden beş ila yedi sene sonra MEF işletme mezunlarının %40’inin büyük şirketlerde, %30’unun KOBİ’lerde, %15’inin yeni girişimlerde, %5’inin devlette, %5’inin STK’larda, %5’inin ise üniversitede görevli olacağını öngörebiliriz
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x