İşletme

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Tam Zamanlı Akademik Kadro

Semen Son Turan
Profesör
(Bölüm Başkanı)


Semen Son Turan, ilköğretimini Almanya’da tamamlayıp Gymnasium’u kazanmasının ardından eğitimine İzmir Özel Türk Lisesi’nde devam etmiştir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında (1998), Finans ve Muhasebe ağırlıklı MBA derecesini Pennsylvania State Üniversitesi’nden (2000) ve Finans alanındaki İşletme doktorasını Yaşar Üniversitesi’nden (2014) almıştır. 2017 yılında Doçent, 2023 yılında Profesör unvanına hak kazanmıştır. Amerika’da Pennsylvania State Üniversitesi’nde Muhasebe alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimi sırasında araştırma görevlisi ve sonraki dönemlerde aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
 
İstanbul’a dönerek Ford Otosan, Rehau, İş Portföy Yönetimi, Ashmore Portföy Yönetimi, Varlık Yatırım Ortaklığı gibi genel müdürlüğe kadar iç denetçi, yatırım danışmanı, risk ve kontrol bölümü müdürü gibi çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışmıştır. Bu esnada finans, muhasebe, denetim, şirket birleşmeleri ve satın almaları, portföy yönetimi, risk yönetimi, iş geliştirme, kurumsal strateji, yeniden yapılandırma ve pazarlama alanlarında önemli deneyimler elde etmiştir. Tam zamanlı görevlerinin yanısıra, öğrencilik yıllarında J.P. Morgan Chase & Co., The Toronto Dominion Bank (Kanada), İktisat Bankası gibi büyük şirketlerde çeşitli stajlar ve Pierre Loti Fransız Lisesi’nde bir dönem İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Kurumsal kariyerinin akabinde kendi danışmanlık şirketini kurarak hem yerel hem de uluslararası kuruluşlara yönetim danışmanlığı hizmeti vermiştir. Profesyonel kariyerinin yanısıra, yaklaşık yirmi beş yıldan beri Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çeşitli özel kurumlarda ve Yeditepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi gibi üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Türkçe, İngilizce ve (ikinci ana dili olan) Almanca işletme, finans ve muhasebe dersleri ile yönetim ve karar verme becerileri ve blokchain konulu inovatif eğitimler ve konuşmalar vermektedir.

2014 yılından beri tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2023 yılında İşletme Bölümü Başkanlığı’nı ve MBA Programı Koordinatörlüğü’nü üstlenmekle birlikte aynı kurumda halen Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Bölüm Erasmus+ Koordinatörü, Engelsiz MEF Birimi Yönetim Kurulu Başkanı, Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (CELT) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Finans, denetim ve yönetim alanlarında birçok uluslararası sertifikanın yanısıra Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahiptir. Finansal piyasalar ve davranışsal finans konularındaki araştırmalarının yanısıra, eğitim, yüksek öğretim finansmanı, sürdürülebilirlik, blokchain ve metaverse üzerine yaptığı interdisipliner çalışmaları alanlarının prestijli uluslararası kitaplarında ve WoS-endeksli dergilerde yayımlanmıştır.
 
MEF Üniversitesi’nin Flipped Learning uzmanlığını sunması için davet edildiği Coursera ve edX benzeri bir platform olarak kurulan Erasmus Projesi CEPHEI (endüstriyel inovasyonda yüksek öğrenim için iş birliğine dayalı e-öğrenme platformu)’de kendisinin tasarlamış olduğu yenilikçi “Behavioral Financial Decision Making” dersi bulunmaktadır.

Doktora: Yaşar Üniversitesi, İşletme (Finans), 2014
Yüksek Lisans: Pennsylvania State Üniversitesi, MBA, 2000
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1998

CV
e-posta: sons@mef.edu.tr


Erhan Erkut
Profesör


Erhan Erkut, lisans derecesini 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden, doktorasını ise 1986’da Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders veren Prof. Erkut bu dönemde “INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı, ve 50’den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı.  Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu, ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

2005’de Türkiye’ye dönen Prof. Erkut, 2005-07 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, 2008-13 arasında Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 2014′den bu yana ise MEF Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu.  İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kariyer Planlama Derneği, ve Bilim Kahramanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Erkut, son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Tesis Yer Seçimi, Veri Analizi, Karar Destek Sistemleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sezgisel Algoritmalar
Doktora: University of Florida, Endüstri Mühendisliği, 1986
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1980
Kişisel websitesi için tıklayınız.

e-posta: erkute@mef.edu.tr


Gizem Köse
Doktor Öğretim Üyesi

Dr. Şirin Gizem Köse, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama uzmanlık dalında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü’nden, pazarlama alanındaki doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden almıştır.

Lisans döneminde Fransa’da Jeunesse et Reconstruction organizasyonu ile sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuştur. 2014-2021 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süreçte Almanya ve Hollanda’da akademik çalışmalarını sunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen kurumsal kaynak planlama, yeşil pazarlama ve yapay zekaya yönelik projelerde görev almıştır. Aynı kurumda Sustainable Marketing ve Services Marketing derslerini yürütmüştür.

Akademik araştırma alanları sürdürülebilirlik, gıda pazarlaması ve tüketici davranışıdır. Yüksek lisans tezi kurumsal sosyal sorumluluk üzerine, doktora tezi ise organik gıda pazarlaması üzerinedir. Dr. Köse’nin akademik çalışmaları alanın önde gelen uluslararası bilimsel dergilerinde ve kitaplarında yayınlanmıştır. Akademik çalışmalarının yanısıra, sektörel işbirlikleri ile raporlar ve yazılar da yayınlamaktadır. İstanbul Ticaret Odası (İTO)  ile birlikte yürütülen “Türkiye Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü” araştırma ekibinde yer almış, araştırma sonuçları İTO tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Multidisipliner bir bakış açısıyla, tıp doktorları ile birlikte yazdığı “Dijital Dönemde Pazarda Fırsatlar ve Engeller: Genç Kardiyologlar İçin Öneriler” isimli kitap bölümü Türkiye Klinikleri tarafından yayınlanmıştır. Harvard Business Review dergisinde ağırlıklı olarak sürdürülebilir pazarlamaya yönelik sektörel yazıları yayınlanmaktadır.

2022 yılından beri tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı kurumda Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (MOOCs) Koordinatörü, Yandal ve Çift Anadal Programları Koordinatörü ve Staj Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
 
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme (Pazarlama), 2021
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 2015
Lisans: Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme, 2012

CV
e-posta: koseg@mef.edu.tr 


Büşra Ayan Partal
Araştırma Görevlisi


Büşra Ayan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme (İng.) Bölümü’nden 2015 yılında almıştır. Lisans eğitimi sırasında Hogeschool van Amsterdam'da (Amsterdam University of Applied Sciences) bir dönem boyunca Erasmus değişim programı öğrencisi olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisansını 2018 yılında “Sosyal Medya Madenciliği ve Bir Uygulama” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Sayısal Yöntemler alanında doktora çalışmaları devam etmektedir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında bilişim, otomotiv, organizasyon ve gıda sektöründeki firmalarda finans, pazarlama ve proje asistanı olarak görev almıştır. 2017 Eylül ayından beri MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık alanı kantitatif yöntemler olan araştırmacı, sosyal medya madenciliği, metin analizi, makine öğrenmesi ve çok kriterli karar verme yöntemleri alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler (Devam ediyor)
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2018
Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme (İng.), 2015

CV
e-posta: ayanbu@mef.edu.tr


Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Murat Yalnızoğlu
Öğretim Görevlisi


1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başladı. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başladı. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Arge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetti.

2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlendi. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

e-posta: yalnizoglum@mef.edu.tr

Burcu Özsevinç
Öğretim Görevlisi


Burcu Özsevinç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’nin lider hukuk firmalarında 12 yıl çalıştıktan sonra Türkiye, EMEA ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren bir holdingin Hukuk ve Uyum Direktörü pozisyonunu üstlenmiştir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamlayan Burcu Özsevinç şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, girişimcilik ve yatırım alma süreçleri ile melek yatırımlar konusunda tecrübe sahibidir. MetLife Türkiye Hukuk Müdürü görevini yürütmektedir.

2012 yılından bu güne çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarımda ticaret hukuku ve girişim hukuku üzerine ders veren Burcu Özsevinç, girişimcilik ile ilgili çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır. Burcu Özsevinç, aynı zamanda şirketlere ve üst düzey yöneticilere hukuki destek ve rehberlik sağlamakta olup; zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri konularında da eğitimler vermektedir.   

e-posta: ozsevincb@mef.edu.tr

Murat Doğu
Doktor Öğretim Görevlisi

1967 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Şubat 1995’de Uzman, 2003 yılında da Baş Uzman oldu. 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Başkanlığını yaptı. Söz konusu Çalışma Grubu 2003 yılı Temmuz ayında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni yayımladı. Mayıs 2004’te özel sektöre geçen Murat DOĞU, halen bir Holding Şirketi’nde Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe’den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısıolarak görev yapmakta ve aynı zamanda bazı Grup Şirketleri’nde de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Çeşitli halka açık, SPK’ya ve BDDK’ya tabi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği tecrübesi mevcuttur.  
    
Murat DOĞU, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank düzenlemeleri dahil olmak üzere başta Sermaye Piyasası Mevzuatı, kurumsal finansman ve kurumsal yönetim olmak üzere; sermaye piyasası araçları, bunların ihraç ve halka arz prosedürleri, birleşme, bölünme, şirket ele geçirmeleri, çağrı, “due dilligence”, değerleme, mali analiz, finansal raporlama, yönetim raporlaması, bütçe ve muhasebe alanlarında uzmanlaşma sağladı. Son dönemde önemli şirket alım ve satımlarında, finansman bonosu ihraçları, bölünme vb. işlemlerde aktif görev aldı.  

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden işletme dalında yüksek lisans derecesine; 1997 yılında da Warwick Business School’dan MBA derecesine hak kazanan Murat DOĞU, 2008 yılında da Hacettepe Üniversitesi’nde işletme doktorası çalışmalarını tamamlayarak “Doktor” unvanını aldı. Sermaye Piyasası Lisansları bulunan Murat DOĞU, aynı zamanda, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı’na sahiptir.    

e-posta: dogum@mef.edu.tr


Selen Balkaya
Doktor Öğretim Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olan Selen Balkaya, 6 senelik profesyonel yaşantısından sonra Londra’da Cass Business School’da MBA yüksek lisans programını tamamlamış ve Türkiye’ye geri dönmüştür. Eğitim ve bilişim teknolojileri üzerine uygulama ve girişimlerin kuruculuğunda bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde bilişim teknolojileri üzerine yoğunlaştırdığı doktorasını tamamlamıştır. Tezini araştırma alanlarından biri olan eğitim teknolojilerinin, ilköğretim ve lise öğretmenleri tarafından kabul ve kullanım davranışları üzerine yazmıştır. Balkaya Okulları ve Florya Uğur Koleji’nde yönetim kurulu üyesi olarak, eğitim - öğretim modellerinin geleceği ve çağa uygun dönüşümü üzerine araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim ve bilişim teknolojileri ile işletme alanındaki akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme (Bilişim Sistemleri), 2019
Yüksek Lisans: Cass Business School, MBA, 2010
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik, 2004

e-posta: soyers@mef.edu.tr    


Ali Levent Kurtoğlu
Doktor Öğretim Görevlisi

Ali Levent Kurtoğlu, 2000 senesinde Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği ve Furtwangen Universitesi’nde İşletme yüksek lisans, Işık Üniversitesi’nde Çağdaş İşletme Yönetimi doktora eğitimlerini tamamladı. Türkiye’de ve yurtdışında, uluslararası şirketlerde araştırma-geliştirme, pazarlama, satış, kanal yönetimi ve yöneticilik alanlarında 17 yıl süreyle kurumsal iş yaşamına devam etti. Almanca, ingilizce, ispanyolca bilen ve profesyonel koç olan Ali Levent Kurtoğlu iş yaşamını 2021 yılında kurduğu “Doqu-Neurobusiness consultancy and coaching” şirketinde sürdürüyor ve vakıf üniversitelerinde pazarlama, tüketici davranışı, nöropazarlama, duyusal pazarlama, nöromarkalaştırma ve nörosatış alanlarında lisans ve yüksek lisans derecesinde ders veriyor ve akademik çalışmalarına devam ediyor.

Doktora: Işık Üniversitesi, Çağdaş İşletme Yönetimi, 2019
Yüksek Lisans: Furtwangen Üniversitesi, MBA, 2012
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2010
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 2004

e-posta: kurtoglul@mef.edu.tr


Ebru Pilav
Öğretim Görevlisi

Ebru Pilav yetenek gelişimi, kültür ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış bir profesyonelidir. Tutkusu, bireylerin potansiyellerinin en üst noktaya çıkarılması ve kurumların dönüşüm hikayelerine katma değer sağlanmasıdır. 27 yılı aşkın tecrübesinde, değişik ülkeler, kültürler ve disiplinlerde; strateji, liderlik, inovasyon, öğrenme ve değişim üzerine odaklanmış uluslararası projelere onculuk etmiştir. Profesyonel kariyerinde, Volkswagen Financial Services AG, Deloitte, Batelco gibi dünyanın önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik rolleri üstlenmiştir. Şubat 2022’den beri, yenilikçi gıda çözümleri sunan Puratos’ta İnsan Kaynakları alanında liderlik etmektedir.

Profesyonel hayati yanında, sertifikalı co-active koç olup, ICF’in (Uluslararası Koçluk Derneğinin) yönetim kurulunda yer almış ayrıca inovasyon merkezi ve sosyal sorumluluk projelerine liderlik etmiştir. Aynı zamanda, teknoloji ve inovasyon alanlarında eğitmenlik yapmaktadır. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış ve ardından İşletme Yönetimi programını bitirmiştir. Hayatın bütününün bir gelişim olduğuna inanan Ebru Pilav, 2020 yılında York St. John Üniversitesi’nde "İnovasyon ve Değişim" alanında master çalışmasını tamamlamış, tezini ise kurumlarda inovasyon becerilerini geliştirmek konusunda hazırlamıştır. Ebru, sosyal faydanın değere dönüştürüldüğü faaliyetlere inanır. Bu amaçla, son yıllarda organizasyonların değişim, inovasyon ve liderlik yeteneklerini ortaya çıkarma, teknolojik gelişmelere adapte etme ve kurumları geleceğe hazırlamada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, ilhamını aldığı ‘topluma geri verme değeri’ doğrultusunda, çeşitli dernek ve startup’larda mentor ve koç olarak da çalışmaktadır.

e-posta: pilave@mef.edu.tr


Ilgın Özdemir Yazgan
Öğretim Görevlisi


Ilgın Özdemir Yazgan, 1983 yılında Ankara’da doğmuş, ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden (2005) lisans, Katholieke Universiteit Leuven Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Endüstriyel Yönetim yüksek lisans (2007) ve Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden burslu yüksek lisans (2008) derecelerine sahiptir. İleri derecede İngilizce ve orta seviyede Fransızca bilmektedir.

İş hayatına Lüksemburg’da Avrupa Yatırım Bankası’nda başlamıştır. Türkiye’ye dönüşü sonrasında AYB’nin kreditörlerinden Gama Enerji’de İş Geliştirme ve Ticaret alanında çalışmıştır. Buradan, Accenture Yönetim Danışmanlığı’na geçerek Enerji ve Doğal Kaynaklar dikeyinin kurulmasında görev almıştır. Bu sürede, İngiltere ve Amerika ofisleri ile koordineli olarak Accenture’ın Türkiye’de yayınlanan ilk White Paper’ının yazılmasını sağlamıştır. Yine Accenture Türkiye’deki bir ilk olarak henüz kıdemli danışman iken yalnızca yöneticilerin dahil edildiği Kurumsal Büyüme fonksiyonuna dahil edilmiştir. Sabancı Holding, Koç Holding, Tüpraş, Limak, Akenerji, Enerji Bakanlığı, EPDK, Borsa İstanbul, Petrol Ofisi, Shell, BOTAŞ gibi pek çok kuruma strateji, pazarlama, iş geliştirme, risk yönetimi, süreç yönetimi, ticaret operasyonlarının iyileştirilmesi ve pazaryeri kurulumu alanlarında danışmanlık vermiştir. OMV’ye yapılan bir proje sonrası Petrol Ofisi’ne Kurumsal Strateji Müdürü olarak başlamıştır. Hemen sonrasında Viyana merkezli OMV Talent Program’a dahil edilmiştir. Burada direkt Genel Müdür ile çalışan tek müdür olarak Petrol Ofisi’nin Vitol’e satışı sonrası geçiş sürecinin yönetiminde etkin görev almıştır.

Strateji ve İş Geliştirme odaklı farklı poziyonlarda 15 senelik kariyeri sonrasında anne olmasıyla beraber fark ettiği bir stratejik fırsatı değerlendirmek üzere 2017’de Accouchée’yi kurmuştur. 2018 yılında kurumsal hayatı tamamen bırakarak kendi markası için tam zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır.
Accouchée, Türkiye’de Beymen, Galeries Lafayette ve Brandroom gibi prestijli noktalarda, Trendyol ve Morhipo gibi yüksek hacimli satış platformlarında; yurtdışında ise Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kırgızistan’da satıştadır. Marka konumlandırması ve yönetimi sayesinde Accouchée, ikinci yılında ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın 2019 yılı için destek kapsamına aldığı 50 markadan biri olmuştur. 2020 yılında, Sn. Cherie Blair’in davetiyle Davos’da Dünya Ekonomi Zirvesi’nde vaka olarak sunulmuştur. Hemen sonrasında UN Women, Accouchée ‘yi Cinsiyet Eşitliği alanında vaka olarak sunmuştur.

Ilgın Özdemir Yazgan, aynı zamanda Markalaşma ve Girişimcilik alanlarında danışmanlık vermekte olup, yine bu alanlardaki çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır.
Uzmanlık Alanları: Markalaşma, Stratejik Girişimcilik, Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans: K.U.Leuven, Endüstri Mühendisliği 2007
Bilkent Universitesi, İşletme (Pazarlama) 2008
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 2005
 
e-posta: yazgani@mef.edu.tr

Rüya Yüksel
Doktor Öğretim Görevlisi


1986 Mersin’de doğan Z. Rüya Yüksel, 2008 yılında İngiltere’de University of Hertfordshire’da Pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Henkel UK- Londra’da grup marka asistanı olarak çalıştı ve ardından University of Westminster’da Pazarlama Yönetimi üzerine yaptığı yüksek lisansı sırasında Londra’nın genç ziyaretçiler üzerindeki marka imgesi etkilerini araştırdı. Ardından University of Bradford’da doktora tezi için şehirlerdeki kimlik ve imge kavramı ve bu unsurların şehrin yönetimi ile bağlantısını araştırdı. Marka ve pazarlama alanlarının kar gütme amacının aksine, araştırmalarında şehirde yasayanları ön plana çıkaran bakış açısı çerçevesinde araştırmalarını yürüttü. 2012-2018 yılları arasında Leeds Beckett University’de Marka Yönetimi ve Pazarlama konularında ders verdi ve aynı zamanda Avrupa Birliği Fonu altında İngiltere genelinde şirketlere marka danışmanlığı yaptı. 2018 yılında New York’ta CUNY, The Graduate Center’da Liberal Çalışmalar bolumu altında Kentsel Sosyoloji alanında yüksek lisansını dikeysel şehirler ve neoliberal kentsel yönetim aracı olarak markalama üzerine yaptı.

Dr. Yüksel, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve MEF Üniversitesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve aynı zamanda aktif olarak şirket yönetimi çalışmalarında yer almaktadır.

e-posta: yukselzeh@mef.edu.tr

Alper Girgin
Öğretim Görevlisi


1981 doğumlu Alper Girgin, lisans derecesini 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Kurumsal hayatta geçirdiği 15 yılda farklı şirket ve departmanlarda görev yapmıştır. Medya, Yazılım ve Hızlı Tüketim sektörlerinde farklı işlerde çalışan Girgin, en son çalışmakta olduğu PepsiCo Türkiye'de Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları departmanlarında farklı görev ve sorumluluklar almıştır. Bu görevleri süresince çok uluslu bir ortamda global stratejilerin uygulanması, lokal anlayışın çok uluslu kültürle entegrasyonu, şirket önceliklerinin günlük işleyişe yansıtılması konusunda önemli tecrübeler elde etmiştir. Kariyeri boyunca finansal okuryazarlık konularında uzman olan, üstüne pazarlama görevleriyle ticari bakış açısını alan Girgin, son kariyer durağı olan insan kaynaklarında ücret stratejilerinin geliştirilmesine, yetenek yönetimi tecrübesini de ekleyerek, ekibine liderlik etmektedir. 

Profesyonel kariyerinin yanında 10 yılı aşkın süredir sosyal sorumluluk projeleri için çalışan Girgin, YGA ve ÖSGD dernekleri ile birçok projede rol almıştır. YGA'nın organize ettiği "Anadolu'ya Beyin Göçü" projesinde 3 ay Anadolu'da gönüllü öğretmenlik tecrübesi elde ederken, son 6 yılda da ÖSGD ile İstanbul'daki çeşitli okullarda "Meslek Lisesi Koçluğu" programının öncü uyguluyacılarındandır. Son üç yılda MEF başta olmak üzere Koç ve Bahçeşehir Üniversitelerinde kendi geliştirdiği "Kurumsal Hayata Giriş" adlı programıyla öğrencilerle buluşan Girgin, bu yıl akademik kariyerine MEF Üniversitesi’nde Business Practice dersiyle devam etmektedir.  Çalışma hayatına yeni giren bir kişinin 100 günlük hikayesini bir roman tadında anlatan “First 100 days at Corporate Life” adlı kitabı yayınlayan Alper Girgin, eğitim ve yazarlık dışında da aktif olarak sinema ve sanat üzerine blog yazıları bulunmaktadır.

e-posta: girgina@mef.edu.tr

Irmak Bakioğlu
Doktor Öğretim Görevlisi


Irmak Bakioğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi-İşletme Bölümü'nden 2000 yılında mezun olduktan sonra yine 2000 senesinde kariyerine Belçika menşeili Puratos’ta,  Finans departmanına bağlı olarak İthalat-İhracat uzmanı olarak başlamıştır. Bu pozisyonu süresince her türlü ithalat, ihracat aktivitelerinden ve stok rotasyonu yönetiminden sorumlu olup, MRP sistemini geliştirip uygulamaya geçirmiştir. 

2004 senesinde kariyer alanında değişiklik yaparak İngiltere menşeili Global Business Reports firmasında Mali ve İdari İşler Müdürü pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. Ardından yine Global Business firmasında Proje Koordinatörü olarak, yaklaşık 25 uluslararası çalışanla birlikte lider uluslararası sektörel dergilerde yayınlanmak üzere çeşitli sektörlerin araştırılması ve raporların hazırlanmasında görev almıştır. Daha sonra aynı firmada Uluslararası Fuar-Kongre ve Organizasyonların Satış-Pazarlama Müdürü pozisyonunda görev alarak bu iş alanının şirket bünyesine katılmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. Global Business Reports’ta çalıştığı sürede eş zamanlı olarak Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programına başlamış ve MBA derecesini 2010 senesinde almıştır. 2012 senesinde global pazarlara açılmak üzere önce Türkiye pazarına giren, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Hong Kong menşeili Newton Technology firmasında ‘Büyük Müşteriler Müdürü’ pozisyonunda görev almış ve eş zamanlı olarak da Yeditepe Üniversitesi’nde pazarlama alanında doktora programına başlamıştır.

Doktora: Yeditepe Üniversitesi , Pazarlama, 2018
Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi , İşletme Yönetimi, 2010
Lisans: İstanbul Üniversitesi  İşletme Fakültesi, İşletme, 2000

e-posta: bakioglui@mef.edu.tr

Irmak Köseoğlu
Doktor Öğretim Görevlisi

Dr. Irmak Köseoğlu, 2003 senesinde Saint Benoît Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için gittiği ABD’de bulunan Brandeis University’de “Siyaset Bilimi” ve “Uluslararası ve Globalleşme Bilimleri” bölümünde global medya ve iletişim konusuna odaklanarak  çift ana dalda lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı.  Dr. Köseoğlu, 2008 yılında Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’da (Sorbonne Üniversitesi) “Siyasal ve sosyal iletişim” üzerine yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans döneminde altı ay boyunca Paris’te bulunan dünyanın en önemli dijital ajanslarından biri olan Wunderman’de Microsoft hesabında staj yapan Dr. Köseoğlu 2009 yılında İstanbul Global Tanıtım Halka İlişkiler Şirketi’nde (Global Hill and Knowlton) müşteri temsilcisi olarak profesyonel hayatına başladı. Burada birçok yerli ve yabancı markanın halka ilişkiler çalışmalarının yönetiminden sorumlu oldu. 

2010 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünde doktora eğitimine başlayan Dr. Köseoğlu, 2018 senesinde “Postmodern Tüketim Anlayışında Geleneksel Kadın İmgesi ve Lüks Tüketim İlişkisine Yönelik Bir İnceleme” adlı tez konusuyla mezun olmuştur. Halen Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’nde lisans düzeyinde reklamcılık ve halkla ilişkiler dersleri veren Dr. Köseoğlu akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, 2018
Yüksek Lisans: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Siyasal ve Sosyal İletişim, 2008
Lisans: Brandeis University, Siyaset Bilimi, Uluslararası ve Globalleşme Bilimleri (Global medya ve iletişim) , 2007

e-posta: koseoglui@mef.edu.tr


Gökhan Kara
Öğretim Görevlisi

Gökhan Kara Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası müşteri deneyimi sertifikasına sahip (CCXP) müşteri deneyimi profesyonelidir. 70 ülkede 4000’den fazla üyesi bulunan dünyanın en büyük müşteri deneyimi topluluğu CXPA’in global yönetim kurulu üyesi ve Türkiye topluluğu kurucu lideridir. Turkcell, Vodafone, Fibabanka ve Enerjisa gibi şirketlerde 10 yıllık kurumsal hayat tecrübesi bulunmaktadır. 2020 Şubat ayından itibaren Pisano’da Müşteri Deneyimi Danışmanı olarak çalışmaktadır.

2019 yılında dünyada yılın en etkili müşteri deneyimi profesyonellerinden biri seçilerek “CX Impact Awards”u kazanan Gökhan Kara, daha sonra “CX Leader of the Year” ve “Top 150 Global Thought Leader and Influencer” listelerinde yer almıştır. UK CX Awards, International CX Awards ve European Customer Centricity Awards gibi Avrupa’nın en önemli ödül organizasyonlarına jüri başkanı olarak katılmaktadır. Londra, Amsterdam, Stockholm, Berlin ve Viyana’daki uluslararası müşteri deneyimi zirvelerinde konuşmalar yapmıştır.

Gökhan Kara 2017 yılından bu yana Harvard Business Review Blog’ta yazarlık yapmaktadır ve 2008 yılından beri gönüllü olduğu Young Guru Academy (YGA) mezunudur. Lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden, yüksek lisans derecesini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden almıştır. Şirketlere müşteri deneyimi alanında eğitimler ve danışmanlık vermeye devam etmektedir.

e-posta: gokhankaracx@gmail.com


Zeynep Mine Alptekin
Doktor Öğretim Görevlisi

Dr. Zeynep Mine Alptekin, lisans derecesini 1993’de Marmara Üniversitesi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden, Master programını Ohio Universitesi  Organizasyon ve Gelişim bölümünden aldı. İş hayatıyla ilgili,  Prof Dr. Doğan Cüceloğlu tarafından kurulan, “İnsan İnsana” eğitim ve danışmanlık firmasında, eğitmen ve danışman olarak başlamıştır. 20 yıldır  farklı endüstri deneyimi ile,  Metro Türkiye,JTI Türkiye, Alshaya Kuwait gibi firmalarda çalışmıştır. Türkiye ve yurt dışında olmak üzere, insan kaynakları departmanı yönetici rolleri üstlenmiştir. İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Zeynep Mine Alptekin, Doktora eğitimi için İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklam bölümünde tez yazım sürecindedir. Yeditepe Üniversitesinde iki dönem İnsan kaynakları yönetimi ve organizasyonel gelişim eğitimleri vermiştir.Özyeğin Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak Organizasyonel Yapılar konulu derslerde konuşmacı olarak yer almıştır.

Araştırma konuları ve yayınları; eğlendirerek eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin sosyal medya üzerindeki etkisi, kariyer koçluğu, Gastrodiplomasi, sözsüz iletişim, insan kaynaklarının dijital platformlarda değişimi Mine Alptekin, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca, İtalyanca ve Arapça bilmektedir. İnsan Kaynakları, yönetim ve iletişim konularında düzenli olarak internet gazetelerinde yazıları yayınlanmaktadır. 
 
Doktora: İstanbul Ticare Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklam, 2021
Yüksek Lisans: Ohio Universitesi, Organizasyon ve Gelişim,1997
Lisans: Marmara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 1993

e-posta: alptekinm@mef.edu.tr


Burak Uluocak
Doktor Öğretim Görevlisi

Burak Uluocak lisans derecesini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İşletme yüksek lisansını 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında gene Yeditepe Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” doktora programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu sırada hazırladığı, “Proje Başarı Algısı ve Proje Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: Türkiye Bilgi Teknolojileri Sektörü Vaka Çalışması”, bilgi teknolojileri proje yönetimi alanında hazırlanan en geniş kapsamlı tez çalışmalarından biri olmuştur. 
 
Burak Uluocak’ın akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel iş hayatında da yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Koçbank, Yapı Kredi ve Finansbank (Ibtech) gibi çeşitli bankaların bilgi teknolojileri bölümlerinde iş analisti, sistem analisti, proje lideri, proje yöneticisi, program ve portföy yöneticisi olarak önemli teknoloji projelerinin hayata geçmesinde rol oynamış; teknoloji mimari, bilgi sistemleri bütçe, tedarik, lisanslama, süreç yazılımı geliştirme gibi birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Türkiye Finans’da, “Kurumsal Proje Yönetimi ve Gelişim Müdürü” unvanı ile Proje Yönetim Ofisi, Çevik Uzmanlık Merkezi, Siber Güvenlik, İş Sürekliliği, Bilgi Sistemleri Süreç ve Performans Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak, görev yapmaktadır. Ayrıca, proje yönetimi, yalın / çevik ürün geliştirme ve oyunlaştırma alanlarında uluslararası geçerliliği bulunan uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.
 
“Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetim Ofisi İşleyişi”, “Büyük Çaplı Çevik Dönüşüm”, “Bilgi Sistemleri Stratejileri ve Dönüşüm Program Yönetimi” alanlarında önemli başarıları bulunan Burak Uluocak, ilgili birçok ulusal ve uluslararası konferansa tecrübelerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak katılmaktadır. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan “Dijital Çağda Proje Başarı Faktörleri” adlı kitabı bulunmaktadır. ​

e-posta: uluocakb@mef.edu.tr

unknown.jpg

Banu Berksoy
Öğretim Görevlisi

Banu Berksoy ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini TED Koleji’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine ise Başkent Üniversitesi ve American University ortaklığı ile MBA yüksek lisans programı ile devam etmiştir. Daha sonra Eğitimine Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi Pedogojik Formasyon  Programını eklemiştir. 20 yıl süren kurumsal kariyerinde Verizon Bell Atlantic Corporation, Washington D.C/ New York/Ankara, Vodafone Group, Alarko Holding, Zorlu Holding Gayri menkul Zorlu Center Alışveriş Merkezi, Jones Lang LaSalle  Investment CO bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firmalarda Pazarlama Direktörlüğü yürütmüştür. Kariyerinde reklam veren kurumlar haricinde 5 yıl süren  McCann Erickson World Group, 141 Worldwide IVME Marketing Consultant Group gibi Uluslararası Reklam  ajanslarında görev almıştır. Halen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji yüksek lisansı programına devam etmektedir.

e-posta: berksoyb@mef.edu.tr

Hande Karadağ
Doktor Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde yazdığı “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabı Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Dr. Karadağ’ın güncel araştıma konularını ise günümüzün zorlayıcı rekabet koşullarında hangi dinamik yönetici yetkinliklerinin kurum performansı üzerinde farklılık yarattığı oluşturmaktadır. Dr. Karadağ’ın kitabının yanısıra ulusal ve uluslararası dergilerde stratejik yönetim ve girişimcilik üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Dr. Karadag’ın Prof. Dr. Faruk Sahin ve Büşra Tuncer ile birlikte yazdığı  “Big five personality traits, entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: A configurational approach” başlıklı makalesi Kasım 2020’de Emerald Publishing tarafından “The Highly Commended Paper” ödülünü kazanmıştır. 

Uzmanlık Alanları: Girişimsel Yönetim, Stratejik Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Stratejik Yönetim, 2014
Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008
Lisans: Marmara Üniversitesi İşletme (İng.), 1994

CV
e-posta: karadagh@mef.edu.tr 


Evrim Kuran
Öğretim Görevlisi

 
Hacettepe Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA bölümlerinde öğrenim görmüştür. Harvard Business School’da Davranış Ekonomisi, İnovasyon, Tasarım Düşüncesi eğitimleri almıştır ve aynı okuldan Yönetimde Mükemmellik Sertifikasına sahiptir. Evrim Kuran 2000 yılından bu yana kuşak araştırmaları, organizasyonel çekicilik çalışmaları yapmakta, tersine mentorluk programları tasarlamaktadır.

Pek çok ulusal ve global markanın işveren markası danışmanlığını yapmakta ve işveren markası alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Universum’un Türkiye Liderliğini de sürdürmektedir. Kuran, 2013 yılından bu yana bölgenin en kapsamlı işveren markası konferanslarından People Make the Brand’in yaratıcısı ve küratörüdür. YetGen Koop Kurucu Üyesi olan Evrim Kuran, PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Gençlik Kurulları, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Yanındayız Derneği Danışma Kurulu üyesidir. Evrim Kuran, Mef Üniversitesi’nde Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık dersi vermektedir.

Evrim Kuran’ın Türkiye’nin 5 kuşağını anlatan Telgraftan Tablete, Z kuşağını farklı araştırmalarla mercek altına aldığı Z: Bir Kuşağı Anlamak ve Türkiye’nin yeni göç neslini incelediği Onlar Göçtü Buradan isimli üç kitabı bulunmaktadır. Kuran, çeşitli süreli yayınlarda yazılar yazmakta ve konferanslarda konuşmaktadır.

e-posta: kurane@mef.edu.tr

Metin Yılmaz
Doktor Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra iş hayatına İş Bankası Teftiş Kurulunda başlayan Metin Yılmaz Türk finans sektöründe yaklaşık 30 yıl süreyle görev yaptı. Bu dönemde, T. İş Bankası’nın yanısıra İş Yatırım Menkul Değerler ve İş Girişim Sermayesi şirketlerinde de yönetici olarak çalıştı. Sermaye piyasaları, girişim sermayesi, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlar ile banka iştirak portföy yönetimi alanlarında görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı halka arzlar, özelleştirme danışmanlığı, şirket kuruluşları, finansal yönetim, şirket birleşme ve devralmaları ile pay devirleri projelerinde çalıştı. Mali, sınai ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve aralarında Avea, Şişe Cam, İş Portföy, Gemport, İDÇ ve Softtech’in de yeraldığı çok sayıda şirketin yönetim kurulunda görev almış olup halen ABD Atlanta’da kurulu bir start up olan Koridor Inc. Yönetim kurulu üyesidir.​
Uzmanlık alanları: Türk Banka Sistemi, girişimcilik ve finansman yöntemleri, sermaye şirketlerinde kurumsal yönetim uygulamaları, şirket birleşme ve devralmaları.

Doktora: Kadir Has Üniversitesi, Finans ve Bankacılık, 2010
Yüksek Lisans: Newcastle upon Tyne Üniversitesi-İngiltere, Uluslararası Finansman, 1994 (Chevening bursu ile)
Lisans: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, 1986

e-posta: yilmazme@mef.edu.tr

İrem Önal
Öğretim Görevlisi

İrem Önal, İTÜ İşletme Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Koç Üniversitesi’nde Endüstriyel Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine 2005 yılında Koç Holding’de İnsan Kaynakları stajyeri olarak başlamış, daha sonra 2007 yılında Carlsberg Group’ta IK Uzmanı olarak işe başlamıştır. 2008 yılında PepsiCo’da İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim uzmanı olarak çalışmaya başlamış, aynı yerde 2010 yılında Satış İK Uzmanı, 2011 yılında İK Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Danone’ye İnsan Kaynakları ve Ücret Yan Haklar Müdürü olarak katılmış, sonrasında Yetenek ve Transformasyon Liderli olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Danone Su bünyesinde İK Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır, burada organizasyonel ve kültür dönüşümü süreçlerinde yer almıştır. Eylül 2020’den bu yana ise Reckitt Benckiser Sağlık’ta İK Direktörü olarak görev yapmaktadır. Mef Üniversitesi’nde akademisyen olarak ders vermektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

e-posta: onali@mef.edu.tr
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x